עמוד:158

המשג זכיות הילד מבטא את ההכרה וההבנה שתקופת הילדות ראויה לתשומת לב ולסיוע מיחדים מצד החברה . ההנחה היא שילדים , בשל חסר בגרותם הגופנית והנפשית , זקוקים לבטחונות ולהגנות נוספים על אלה הנתנים למבגרים . ילד לפי ההגדרה המשפטית הוא " קטין " , להבדיל מ " בגיר " . במדינת ישראל , כמו ברב המדינות המתקנות , קטין הוא אדם שעדין לא מלאו לו שמונה - עשרה . קביעת גיל זו אינה מחלטת . לפעמים החק קובע תקרת גיל נמוכה יותוו , לז - גמה - קטינים פטורים מאחריות פלילית עד לגיל שתים - עשרה . ולפעמים החק קובע תקרת גיל גבוהה יותר , לדגמה - אפשר להבחר לכנסת רק מגיל עשרים ואחת . הסבה לתקרות הגיל המשתנות היא מצבו המשתנה של הילד בכל גיל וגיל : בענינים מסימים נראה שהוא בוגר דיו ויכול לשאת באחריות ולקבל עליו חובות וזכיות כשל בגיר , ובענינים אחרים נראה כי יש להאריך את תקופת הקטינות כי הילד אינו בוגר דיו . זכיות המיחדות לילדים לילדים יש צרכים מיחדים המצדיקים זכיות מיחדות . ילדים תלויים במבגרים ונזקקים לתמיכתם ולהגנתם , ועל כן מפקד עליהם אפוטרופוס הדואג לשלומם ולרוחתם . על פי החק , ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם , והם החיבים לדאג לכל מחסורם : למזון , לבגד , ללמודים ולחווך , לשרותי בריאות ועוד . במקרים שבהם אין לילדים הורים או כאשר ההורים אינם ממלאים את חובותיהם כלפי הילדים , המדינה מתערבת ודואגת לילדים . קימים חקים מיחדים שמטרתם להגן על קטינים ולספק את צרכיהם . לדגמה , החק למניעת התעללות בקטינים , שהיא עברה נפרדת בספר החקים . היא נחשבת לחמורה במיחד , כאשר המתעלל הוא ההורה , הממנה על הילד . גם אי - מניעת התעללות נחשבת עברה . חק אחר מחיב בעלי מקצועות או תפקידים מסימים כמו רופאים , אחיות ועובדים סוציאליים , לדוח לרשיות על פגיעות בילדים שנודעו להם במסגרת תפקידם . דגמה נוספת היא חק למוד חובה , המקנה לילדים זכות לחנוך ומחיב את ההורים לדאג לחנוכם . חקים מיחדים מיעדים לדאג לילדים הלוקים בכשרם הנפשי או הגופני ונזקקים לחנוך מיחד או לטפול מיחד . זכיות אדם לילדים זכיות אדם מקנות לקטינים כשם שהן מקנות למבגרים . עם זאת , לעתים , אין הזכיות הללו נתנות לילדים בדיוק באותה צורה שבה הן נתונות למבגרים , וזאת בגלל צרכיהם המיחדים של הילדים . לדגמה , אדם מבגר זכאי לבחר את מקום מגוריו כרצונו , אולם ילד חיב לגור במקום שבחרו הוריו . לילד , כמו למבגר , יש זכות לקבל מידע כרצונו , אולם ברב המדינות מוטלות הגבלות על חשיפת ילדים לסוגים מסימים של פרסומים העלולים להזיק להם , כמו פרסומים פורנוגרפיים או כאלה העוסקים באלימות . בשנת 1989 קבל האו"ם אמנה בין - לאמית ( הסכם הנחתם לפי אומדני האו"ם , כ - 200 מיליון ילדים בעולם מתחת לגיל חמש עשרה עובדים כדי לפרנס את עצמם ואת בני משפחותיהם ואינם לומדים . מימין : ילד נושא אבני בניין בנפל . משמאל : ילידים עובדים בשדה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר