מתוך:  > אביב חדש 6 > זית

עמוד:152

ממשקלו של הפרי הטרי . עקר השמוש בשמן הוא למאכל . מבחינים בין שמן מכבישה קרה , המשמרת את רב הויטמינים והמינרלים שבשמן , לבין שמן זך שבתהליך הזקוק נטלו ממנו רב המרכיבים האלה . הזיתים הטריים מכילים חמר מריר העושה אותם לבלתי ראויים למאכל . בתהליך הכבישה מסלקים את החמר הזה ברבו או בחלקו . בגזע עץ הזית משתמשים לגלוף חפצי נוי . גדול העץ חטר של עץ זית שנטע מכה שרשים וגדל לעץ חדש . עצי הזית גדלים בסוגים שונים של אדמה , אך הם זקוקים לנקוז טוב . כדי שיתן פרי גדול , חיב המגדל להשקות את העץ ולגזם אותו ולדלל את הפרי . הזבלים המוסיפים חנקן לאדמה מסיעים לגדול היבולים . עץ הזית מסגל לגדל במקומות שאקלימם חם ויבש מאוד . אך כדי שיתן פרי רב וטוב , זקוק העץ לכמות מסימת של מים . הפרי זקוק לחם רב כדי שאיכותו תהיה טובה לאחר שיבשיל , אולם תקופות של קר מתון מגבירות את התנובה . הוא זקוק גם לאויר יבש בעונת הפריחה וכאשר הפרי מתחיל להתפתח . תנאים אלה מצמצמים את מספר השטחים שבהם אפשר לגדל זיתים לצרכי מסחר . הזית גדל יפה במקום שהחרף בו נוח ועונת החם ממשכת . הזית נזכר בתנ"ך פעמים רבות כסמל של יפי ורעננות - " ואני כעץ זית רענן בבית אלוהים " ( תהלים נב י ) . הוא גם סמל השלום והפריון - " בניך כשתילי זיתים ( תהלים קכח ג ) . הזית הוא אחד משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ - ישראל , והיה יחד עם הדגנים והגפנים אחד משלשת הגדולים החשובים בכלכלתה . בספרות חז"ל הבחינו בין זיתים למאכל לבין זיתים לשמן , הנבדלים בשעור השמן שבהם . ויטמינים מינרלים ( מלחים ) שבעת המינים שמן זך , נתן משורר , מבקר ספרות ומתרגם ישראלי , שקבע דפוסים חדשים בשירה העברית . זך עוסק בשיריו בפער הקים בין עצמת החויה ואי היכלת לבטאה במלים . נתן זך נולד בגרמניה ב - 1930 ועלה לארץ עם משפחתו בהיותו ילד . הוא התגורר בתל - אביב ובחיפה , למד באוניברסיטה העברית בירושלים , וערך את כתבי העת הספרותיים " לקראת " , " יוכני"ו " אגרא " . זך משמש כפרופסור לספרות כללית באוניברסיטת חיפה . בספרו " זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית " , שפרסם ב - 1966 הכריז נתן זך מרד על המסכמות שהיו נהוגות בשירה העברית בשנות ה - 50 וה - 60 , שמיצגיה הבולטים הם נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי . הוא יצא נגד הלשון הנמלצת ועמוסת הדמויים הלא מדיקים , וכנגד המקצב הלא טבעי של השירים ורגשנות היתר שהפגינו . בכך הוא יצר מסרת שירית חדשה בספרות העברית . עם זאת גלה זך לקורא העברי משוררים ותיקים , שבשירתם מצא דרכי בטוי כלבבו , כגון דוד פוגל וחיים לנסקי . " רומנטיקן מר מאוד " שיריו הראשונים של נתן זך קבצו בספר " תרנגול של שוקולד " ( 1951 ) , ואחר יצאו הספרים " שירים ראשונים " ( 1955 ) ו " שירים שונים " ( 1960 ) . לאחר פרסום הקבץ " במקום חלום " נדם קולו במשך שנים רבות , שבהן שהה באנגליה , וב - 1979 יצא הקבץ " רוח צפונית - מערבית " . שירתו של זך כתובה בלשון מדיקת ופשוטה , הקרובה לשפת הדבור ולמקצב הדבור האפיני לשיחה . הוא נמנע משמוש במליצות ובסמלים , בכל זאת השירים עשירים למעלה : גזעים מסוקסים , עלים ירוקים בצידם האחד וכסופים בצידם האחר ונוף רחב הם ממאפייניו הבולטים של עץ הזית . למטה : תחריט מהמאה ה - 16 המתאר את תהליך ייצורו של שמן הזית . בעבר שימש השמן גם למאור .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר