עמוד:104

12 ועדות חקירה בישראל החק המסמיך את הממשלה להקים ועדות חקירה נחקק בשנת 1968 . החשובות בועדות החקירה שהוקמו בישראל היו : ועדת החקירה בענין הירפה במסגד אלאקצא שעל הר הבית בירושלים שארעה ב - 1969 ; ועדת אגרנט - הועדה לבחינת ההערכות וההחלטות של המודיעין , צה"ל וגורמים אזרחיים , בימים שקדמו למלחמת יום הכפורים ; הועדה לחקירת התנאים השוררים בבתי - הכלא ; הועדה לחקירת הטבח שהתרחש בשנת 1982 בלבנון במחנות סברה ושתילה ; הועדה לחקירת וסות מניות הבנקים ; ועדת לנדוי - הועדה לבדיקת שיטות החקירה של שרות הבטחון הכללי ( השב"כ ) ; והועדה לבדיקת טבח הערבים שארע ב - 1994 במערת המכפלה . בנובמבר 1995 מנתה הממשלה ועדת חקירה בראשות הנשיא ( בדימוס ) של בית - המשפט העליון , השופט מאיר שמגר , לבדיקת מערך האבטחה והמודיעין לפני הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין . שיש לבדק , ולכן החקירה בענינים שהיא בודקת אינה יכולה להערך בבית - המשפט , המטפל בסכסוכים מגדרים שהצדדים הנוגעים להם ידועים ומכרים . אין מפקידים את החקירה גם בידי ועדות פנימיות של המוסדות הנחקרים , העלולות להיות משפעות משקולים שאינם קשורים לענין , או בידי ועדות פרלמנטריות ( של הכנסת ) , העלולות להיות מדרכות על ידי שקולים פוליטיים . טובת הצבור מחיבת , כי בענינים אלה תדון ועדת חקירה בלתי תלויה , עצמאית וחיצונים לגוף הנחקר . לאחר שהממשלה מחליטה על הקמת ועדת חקירה , ממנה נשיא בית - המשפט העליון את חבריה . בראש ועדת החקירה עומד שופט בכיר - שופט המכהן בפעל או שופט בגמלאות - ובדרך כלל יש בה שלושה חברים . ועדת חקירה יכולה לחיב עדים להופיע לפניה , ולהורות להם להציג מסמכים או מצגים אחרים הנמצאים ברשותם . ועדת החקירה רשאית לקבע את סדרי העבודה והדיון שלה ואינה חיבת לנהג בהתאם למקבל בבתי - המשפט . עם זאת , הועדה חיבת לאפשר למי שעלול להפגע מהחקירה או מתוצאותיה לראות את הראיות הקשורות אליו , להשמיע את דבריו , לחקר עדים ולהביא ראיות משלו . ממשלה וקף הקדש מסלמי . בית או שטח אדמה השיך לכלל וכל ההכנסות המופקות ממנו הן קדש לצרכים דתיים . פרוש המלה וקף בערבית הוא עכוב , עמידה . כלומר , לאחר שנכס מסים הופך להקדש אסור למכר אותו או להעביר אותו לאחר . בתקופת השלטון הטורקי היה להקדשים בארץ - ישראל רכוש עצום וכמעט כל מוסדות הצדקה , החנוך והדת היו זקפים . גם לאחר הכבוש הבריטי היתה לועדת הוקפים , שמנתה על ידי המועצה המסלמית העליונה , השפעה גדולה על הערבים בארץ - ישראל והמדיניות שלהם . בישראל נתונים הוקפים תחת פקוחו של משרד הדתות . בעיר העתיקה בירושלים ישנם בתים שהכתבת " וקף " קבועה בחזיתם . אסלאם ורבורג , אוטו מנהיג ציוני . נשיאה השלישי של ההסתדרות הציונית העולמית . חי בשנים 1859 - 1938 . אוטו ורבורג נולד בהמבורג שבגרמניה במשפחה עשירה ומתבוללת . הוא למד מדעי הטבע , היה פרופסור לבוטניקה באוניברסיטת ברלין , ועסק בחקר הצמחים הטרופיים . הוא התקרב ל " חובבי ציון " , ולאחר פרסום ספרו של הרצל , " מדינת היהודים " , הצטרף אליו ועבד עמו . ורבורג טען כי התישבות בהקף גדול בארץ - ישראל היא הבסיס למדינה יהודית , הוא לא נטה לדחות את ההתישבות עד לאחר שישג בסיס מדיני , ועל כן נחשב ל " ציוני מעשי " . תכניתו של ורבורג היתה לישב יהודים רבים גם בארצות הסמוכות לארץ - ישראל . הוא השתתף בנסיונות לישב יהודים באנטוליה ( אסיר הקטנה ) ותמך בכספו בשתי מושבות למעלה : ( כסי ההקדש בציור מהמאה ה - 19 . ( כסן הווקף כוללים אדמות , בתים , חנויות ובתי עסק . בעיר העתיקה בירושלים ( בתמונה ) יש בתים שהכתובת וקף קבועה בחזיתם .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר