עמוד:103

זו קבעה שהערבים הם שיזמו את הכרות הסדר כמחאה נגד העליה היהודית והמדיניות הבריטית , שנראתה להם כאוהדת את הציונות . ב - 1929 חקרה ועדה בראשות השופט הבריטי שו את מארעות הדמים שפרצו באותה שנה . גם ועדה זו הסיקה שהפרות הסדר נבעו מהתנגדות הערבים להתחזקות הישוב היהודי . על פי המלצות ועדת שו פרסם ב - 1931 " הספר הלבן " של הלורד פספילד , שהגביל את העליה וההתישבות היהודית . ב - 1937 נשלחה לארץ - ישראל ועדה בראשות הלורד פיל , לחקר את " מארעות " 1936 . ועדה זו המליצה לחלק את הארץ בין היהודים לערבים , להגביל את העליה היהודית ואת רכישת הקרקעות על ידי יהודים בארץ - ישראל . ב - 1938 באה לארץ ועדה בראשות וודהד , לבחן את האפשרות להחיל את המלצות פיל . מסקנתה היתה כי השעה אינה יפה לכך . בשנת 1946 בקרה בארץ - ישראל ועדה משתפת של אנגלים ואמריקנים , שהמליצה להתיר מיד עליה של 100,000 פליטי שואה , לבטל את חק הקרקעות מ - 1939 ולכונן בארץ משטר נאמנות של האו"ם עד שתמצא הדרך להקמת מדינה עצמאית בארץ . ב - 1947 המליצה ועדה מיחדת מטעם האו"ם לסים את המנדט הבריטי , להחיל ממשל בין - לאמי על ירושלים ולחלק את ארץ - ישראל בין היהודים לבין הערבים . תכנית חלקה זו אפשרה את הקמתה של מדינת ישראל . או"ם ארץ - ישראל - השלטון הבריטי ספר הלבן מארעות מנדט תכניות לחלקת ארץ - ישראל ועדון חקירה ועדה שממנה הממשלה כדי שתחקר ענינים בעלי חשיבות צבורית חיונית , הטעונים ברור . ממנים ועדת חקירה לברור ענינים שיש להם השפעה על כל אזרחי המדינה , כמו לקויים או מחדלים חמורים שהתגלו בעבודתם של גופים צבוריים הממנים על בטחון הצבור ורוחתו . בנושאים רגישים וחשובים אלה יש צרך בחקירה יסודית ומעמיקה , בעלת הבטים רבים . על ועדת החקירה מוטל לברר מי הם האשמים ומה הם הענינים המרכזיים ועדת חקירה , בראשות נשיא בית - המשפט העליון השופט מאיר שמגר , בודקת את אירועי הטבח שביצע ברזך גולדשטין בערביי חברון בשנת 1994 , בעת שהתפללו במערת המכפלה . חברי ועדת החקירה הבריטית המלכותית מבקרים בבית - הקברות שעל הר הרצל בירושלים , בנובמבר 936 1 .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר