מתוך:  > אביב חדש 17 > תאומים

עמוד:102

משקלם של תאומים , שלישיות או יותר בזמן הלדה תמיד קטן משל ילד יחיד , וברב המקרים הם נולדים בטרם זמן . אולם לאחר הלדה הם מתפתחים במהירות ולא סובלים משום פגם . עם זאת קימת הבעיה הפסיכולוגית של חנוך ילדים בני גיל זהה , שלא תמיד הם בעלי נתונים ונטיות שוים , תוך הקפדה על יחס שוה , אי - העדפה של אחד מהם , ושמירה על היחוד של כל אחד מהם . ביצה הורמונים הריון תאוצה גדל יסודי במכניקה , המתאר את הקצב שבו מהירות משתנה ביחידת זמן . התאוצה נמדדת על ידי חלוק המהירות בזמן . אם מכונית נעה ברגע מסים בקו ישר במהירות של 20 קילומטר בשעה ( קמ"ש ) , וכעבר 10 שניות מהירותה היא 80 קמ"ש , מהירותה גדלה ב - 60 קמ"ש בתוך 10 שניות . בממצע גדלה מהירותה בכל שניה בששה קמ"ש . על כן תאוצתה הממצעת בזמן זה היא ששה קמ"ש בשניה . היחידות שבהן נמדדת התאוצה הן מהירות חלקי זמן , כלומר מרחק חלקי זמן חלקי זמן , שפרושו - מרחק חלקי זמן ברבוע . בשיטת היחידות המטרית , מהירות נמדדת במטרים לשניה , ולכן יחידות התאוצה הן מטר לשניה ברבוע ( מטר שניה - ) . התאוצה היא גדל יסודי במכניקה , משום שעל פי החק השני של ניוטון , שהוא אחד מחקי היסוד של תורת המכניקה , התאוצה של גוף שוה לכח הפועל עליו , חלקי מסתו של הגוף . כשגוף נופל נפילה חפשית על פני כדור הארץ , הוא נע כלפי מטה בתאוצה קבועה של 9.8 מטר שניה - , תהיה מסתו אשר תהיה - בתנאי שלא מתחשבים בהתנגדות האויר . פרוש הדבר , שמהירותו גדלה בשעור 9.8 מטר לשניה בכל שניה . תאוצה זו מכנה " תאוצת הכבידה " או " תאוצת הנפילה החפשית", ומסמנים אותה באות הלטינית א . על פני כוכב אחר , תאוצת הנפילה החפשית יכולה להיות שונה מאשר על פני כדור הארץ , לדגמה , על פני הירח היא שוה קרוב לששית מערכה על פני כדור הארץ . כח מכניקה ניוטון , איזק תאוקרטיה שלטון דתי במדינה . תאוקרטיה היא סוג של שלטון מדיני , הקובע את חקי הדת לחקי המדינה , וגם מי שאינם מאמינים חיבים לצית להם . את המנח תאוקרטיה טבע לראשונה יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלויוס ) בספרו " נגד אפיון". בספר הוא הסביר את יחודו של המשטר בישראל , השונה ממונרכיה או דמוקרטיה בכך , שחקת המדינה - התורה - הענקה לעם על ידי האל , והכוהנים הם הדואגים לכך שהעם יצית לה . מנח זה משמש כיום להגדרת כל משטר , הנתפס על ידי האזרחים החיים בו כמשטר שנקבע על ידי האל ואשר השליטים בו הם שליטים בחסד האל . המלוכות בעולם העתיק היו כלן תאוקרטיות , מכיון שהמלך בהן נתפס או כבן האל או כנציגו , וכל חקי הממלכה נחשבו כרצון האל . במדינות הנוצריות לא התקימו משטרים תאוקרטיים , משום שהכנסיה התקימה כגוף על - מדיני , שאף היה שרוי במאבקים עם המלכים השונים . באסלאם היה שלטון הח'ליף שלטון תאוקרטי , כי השליט היה בעת ובעונה אחת השליט הדתי והחלוני , וחקי המדינה היו חקי האסלאם . כיום מעטות הן המדינות שמשטרן תאוקרטי מחלט , אך יש מדינות שנקבעו בהן חקים דתיים כחקי מדינה . כמו , למשל , באיראן ובערב הסעודית ( חקים מסלמיים ) . במדינת ישראל דיני האישות - הדרך בה מתחתנים , מתגרשים וכלי - הם דינים דתיים : ליהודים - דיני היהדות , למסלמים - דיני האסלאם , לנוצרים - מצוות הנצרות . חקים ותקנות יוסף בן מתתיהו כוהן , נהנה כנסיה מדינה מלך משטר תיאוקרטי קיצוני , שכפה את חוקי דת האסלאם , הנהיג האייתולה חומייני באיראן לאחר שהדיח את השאה מכיסאו . בתמונה - איראנים מריעים לחומייני . תרשים המתאר סוגי תאומים : תאומים זהים - לאחר ההפריה הביצית מתחלקת ויוצרת שני עיברים זהים לחלוטין ; תאומים לא - זהים - שתי ביצים מופרות בבת אחת על ידי שני תאי זרע וכך נוצרים שני עוברים שונים : תאומים " חצי זהים " - הביצית מתחלקת לפני ההפריה ושתי הביציות החדשות , שהן , הות לחלוטין , מופרות על ידי שני תאי זרע שונים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר