עמוד:45

ד ) , ועמה בטלה מנהיגותו של בית עלי הכוהן , היה שמואל למנהיג הרוחני של ישראל . כוהן , נביא ושופט מכיון שלא הוקם מרכז פלחני במקום שילה החרבה , נהג שמואל לכהן בקדש בערים החשובות שבגבול בנימין ואפרים : בבית - אל , בגלגל , במצפה וברמה . שם נהג גם לשפט את העם . מעמדו כשופט , כלומר כמלכד ברית שבטים , וכן כנביא או כ " רואה", שהדריך את " בני הנביאים " ומלא גם תפקידים פלחניים של כוהן , הכשיר את שמואל למלא תפקיד מנהיגותי בתקופה קשה זו של התנכלות הפלשתים לישראל . המקרא מספר על מלחמה בפלשתים בימיו , שהסתימה בנצחון ישראל , ובהשבת הערים הכבושות " מעקרון ועד גת". במלחמה זו מלא שמואל תפקיד של כוהן , ולא של מנהיג צבאי . בנגוד לשופטים האחרים , נסה שמואל להוריש את תפקידו לבניו . אלא שהעם דחה את רצונו ותבע כי ימלך עליו מלך , אשר יושיעו מיד פלשתים . ואכן , היה זה שמואל שמשח את שאול למלך על ישראל . בכך הוא נטל חלק בתהליך התגבשותם של השבטים המפרדים לעם אחד . וכאשר גלה שאול עצמאות יתר והפר את הוראותיו של שמואל , תוך התעלמות מסמכותו כמנהיג רוחני , שלל ממנו שמואל את תמיכתו ומשח במקומו את דוד להיות המלך הבא של ישראל . ספר שמואל הספר מתאר את תקופת השופטים ואת המעבר לשלטון המלכים על ישראל . הוא פותח בתאור שלטון עלי הכוהן והשופט , כלומר סוף תקופת השופטים ; ממשיך בתאור מלכות שאול ; מאבקי דוד בשאול ובבנו איש - בשת ; ולבסוף תאור מלכות דוד . מחבר ספר שמואל מביא תאורים אלה מתוך מגמה להראות ולהוכיח , שכשלונותיהם של בתי עלי ושאול והדרדרות מלכות דוד מקורם באי - נאמנותם לה'. הספר גם מבטא את הרעיון , שהקמת המלוכה היא בבחינת מרידה באלוהים , וכי זה מקורו של המאבק שהתחולל בין שמואל הנביא למלך שאול . שני כחות פועלים בעם : מצד אחד נביא המיצג את אלוהים , ומצד אחר מלך , שליט בשר ודם . הנביא מדריך את המלך , ואם זה אינו מוצא חן בעיניו - הוא מחליפו . מכאן שהמלך תלוי באל . דוד בן ישי מלוכה נביא , נבואה עלי פלשתים שאול שופטים שילה שמואל הנגיד מדינאי ומצביא , מנהיג היהודים בספרד המסלמית ב " תור הזהב", משורר ופרשן התלמוד . חי בשנים 993 - 1056 . שמואל בן יוסף הלוי נולד בקורדובה שבספרד . הוא למד למודי היהדות , ערבית ולטינית , והיה בקי אף במדעים כלליים . בשנת 1013 , לאחר מלחמת האזרחים וכבושה של . קורדובה על ידי המנהיג הברברי סלימאן , נאלץ שמואל , כיהודים אחרים , להגר . הוא התישב במלגה , עסק במסחר והקדיש את זמנו הפנוי ללמוד התלמוד והספרות העברית . שמואל הצטין בכתב - יד יפה ביותר בערבית , ודבר זה הניח את היסוד להצלחתו . עבדו ואיש סודו של הוזיר ( השר ) של מושל מלגה השתמש לעתים קרובות בשמואל לנסוח מכתבים ולכתיבתם . כמה מן המכתבים הללו הגיעו לידיו של הוזיר , שהתפעל מאוד מיפי הסגנון והכתב ובקש להכיר את כותבם . שמואל הובא לארמונו של הוזיר ועד מהרה היה ליועצו המדיני . בעברו לגרנדה לקח עמו הוזיר את שמואל . לימים העלה תאבוס מלך גרנדה את שמואל לדרגת וזיר והפקיד בידיו את כל הענינים הצבאיים והדיפלומטיים של המדינה . משמת חאבוס , בשנת 1037 ובנו באדיס הכתר למלך , שמואל לא זו בלבד ששמר על מעמדו הקודם , אלא אף היה שליטה למעשה של גרנדה , כי המלך שוחר התענוגות לא נתן כמעט דעתו על עניני הממלכה . כן שמש כמצביא עליון של הצבא ואף השתתף בקרבות . שמואל נצל את מעמדו לא רק לטובתם של יהודי גרנדה , שהיה מנהיגם ( נגיד ) ורבם , אלא אף טרח , באמצעות קשרים מדיניים , לשפר את מצבם של היהודים בארצות אחרות . הוא גלה ענין רב בהפצת המדע והוציא סכומים גדולים על העתקת ספרים , שמסרם לתלמידים עניים . כמו כן החליף אגרות עם גדולי החכמים בדורו . לא רק יהודים העריכו את אישיותו , אלא גם המסלמים , שרבים מהם היו ידידיו ומעריציו הנלהבים . שמואל שמש וזיר כל ימי חייו , ואחרי מותו הוריש את הכהנה לבנו יהוסף , שנרצח כעבר זמן קצר . מימין : אלוהים נגלה אל שמואל הנער לעת לילה ( משמאלן , והוא חושב שעלי הכוהן הוא שקרא בשמו , מימין ) . עלי הבין כי האל הוא הקורא לשמואל והדריכו כיצד להגיב : . דבר כי שומע עבדך כך החלה שליחותו של שמואל כנביא . מיניאטורה צרפתית מהמאה ה - 13 . למטה : שמואל הנגיד כותב שיר פרידה לבנו יוסף , ביושבו באוהל המצביא בעת הקרב בגרנדה בשנת 1040 .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר