מתוך:  > אביב חדש 16 > רפורמים

עמוד:167

מגרמניה לארצות - הברית החל באמצע המאה ה - 19 , עם זרם ההגירה מגרמניה , התפשטה התנועה הרפורמית לארצות - הברית והתפתחה שם במהירות . בסוף המאה ה - 19 , עם בוא גל ההגירה הגדול לארצות - הברית של יהודים מסרתיים ממזרח אירופה , התחזקה שם התנועה הקונסרוטיבית ( השמרנית ) , שהתותה דרך בינים בין התנועה האורתודוקסית ( המסרתית ) לבין התנועה הרפורמית . כיום נמנה הרב הגדול של יהודי ארצות הברית עם שתי התנועות - הרפורמית והקונסרווטיבית . בשנת 1875 הוקם בסינסינטי שבמרכז ארצות - הברית בית - מדרש לרבנים רפורמים , אשר הסמיך מאז מאות רבות של רבנים ובמחצית השניה של המאה ה - 20 גם רבניות , כחלק מעקרון השויון בין המינים . מאז הוקמו גם סניפים בניו יורק , לוס אנג'לס ובירושלים . בית - מדרש לרבנים קים גם בלונדון . קהלות רפורמיות פועלות כיום בכל רחבי העולם היהודי , מלבד בארצות מסלמיות . כיום נעשית התנועה הרפורמית מסרתית יותר , ויחד עם זאת מדגש בה עקרון השויון בין המינים . כך לדגמה בראשית המאה ה - 20 התפללו רבים בבתי - כנסת בגלוי ראש ללא טליתות , וכיום מתרבה מספר הנשים העוטות טלית וחובשות כפה בעת התפלה . התנועה דוגלת , אמנם , בקיום טקסים אך מדגישה את המצוות שבין אדם לחברו . היהדות הרפורמית בישראל היהדות הרפורמית , או המתקדמת , החלה לפעל בישראל בשנת 1958 , תוך כדי מאבק מתמיד נגדה מצד חוגים אורתודוקסיים , בעקר בנושא הגיור . הרבנים הרפורמים דורשים כי גיורים הנערכים על ידם בחוץ לארץ יכרו על ידי מדינת ישראל . כיום קימות בישראל 20 קהלות רפורמיות , אליהן משתיכים אלפי חברים . ברשותה שלושה בתי - ספר וכמה גני ילדים . אנשיה הקימו את הקבוצים יהל ולוטן שבערבה . ב - 196 ר הוקם בירושלים סניף של בית - המדרש לרבנים העוסק בלמודי ארכאולוגיה ועברית . לומדים בו תלמידי הרבנות מארצות הברית בשנת למודיהם הראשונה . החל משנות ה - 80 מסמיך הסניף הירושלמי רבנים ישראלים . אולם רבנים אלה אינם מכרים על ידי המדינה , למשל לצרך עריכת טקסי נשואין על פי ההלכה . ארצות - הברית - יהודי ארצות - הברית גר , גיור הסתדרות הציונית העולמית השכלה חק השבות יהדות קונסרוטיבים רפורמציה תנועה נוצרית באירופה במאה ה - 16 , שפרשה מן הכנסיה הקתולית והקימה כנסיות פרוטסטנטיות עצמאיות . ראשיה בקשו להשתחרר מן הפלחן הקתולי הנקשה וממנגנון הכנסיה המנפח והנצלני ולהשיב את כבודה של יזמת היחיד . תנועת הרפורמציה התפשטה במהירות על פני אירופה והגיעה עם גלי המהגרים גם לאמריקה . מחוללי תנועת הרפורמציה ( עצוב מחדש בלטינית ) היו מרטין לותר בגרמניה , אולריך צוינגלי וז'ן קלוין בשויץ . הוגים אלה לא היו בעלי השקפות זהות , אך כלם היו מאחדים בבקרת על הכנסיה הקתולית והתנגדו לטקסים ולכללי הכנסיה הקשורים במחילת עוונות . לדעתם , המוחל היחיד הוא האל עצמו ואליו חיב האדם לפנות במישרין , ללא תווך של כמרים . התחדשות בדת הנוצרית הרפורמציה הדגישה את מעמדו של היחיד הקובע את גורלו . בכך היא הלמה את השנויים שחלו באותה התקופה בחיי החברה והכלכלה באירופה : שימת דגש ביזמת היחיד במקום בכנסיה או במלוכה . הוגי הרפורמציה גם מתחו בקרת על נהגים שונים שהשתרשו בדת הנוצרית , בלי שיהיה להם , לדעתם , בסיס בכתבי הקדש . עם אלה נמנו האמונה בקדושים ובסגלותיהם העל - אנושיות ; האמונה בצלמים של ישו ( איקוניות ) ובמקומות קדושים ; טקסי הודוי האמורים להעביר חטאים מן העולם ; ובעקר הכפיפות לשלטון האפיפיור , שלא נבעה לדעתם מן העקרונות של הדת הנוצרית . לעמת אלה , דבקו חסידי הרפורמציה בכל טקס שהיה לו יסוד ב " ברית החדשה " המקדשת על הנוצרים , אפלו אם עמד בסתירה לעקרונות שעליהם בססו את בקרתם . בשל דבקות זו ב " ברית החדשה " התפתח בקרב הפרוטסטנטים ( בעלי מחאה בלטינית ) מחקר מסעף של הנצרות ומקורותיה ושל התנ"ך , ואחדים מהחוקרים החשובים של המקרא היו פרוטסטנטים . השתחררות מ " כלי הקדש " בשנת 1517 פרסם לותר את מחאתו נגד הכנסיה הקתולית בצורת 97 תזות , או עקרים . אלה זכו לאהדה רבה ברחבי אירופה , משום שהלמו את שאיפתה של האכלוסיה העירונית לפשט את הפלחן בכנסיה ולהשתחרר ממנגנון הכנסיה המנפח ומ " כלי הקדש " למיניהם . ארגוני הפרוטסטנטים , שהוקמו על בסיס לאמי , נתקו את עצמם מן התלות באפיפיור והחליפו את שפת הפלחן מלטינית ללשונות המדברות בכל ארץ . לאהדה מיחדת זכתה הכנסיה הרפורמציה יצרה פלג חדש בנצרות , הוא הפרוטסטנטיות , הפורטסטנטיות נתנה דרור ליוזמה החופשית ויצאה נגד הפולחן המסורבל של הכנסייה הקתולית . בתמונה - מרטין לותר ואולריך צווינגל מנסים ליישב מחלוקות בתנועת הרפורמציה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר