מתוך:  > אביב חדש 16 > רמ"ם

עמוד:143

הקרבה בין תורת המוסר של חז"ל לבין תורת המדות של אריסטו , הפילוסוף היוני שהיה מקבל עליו . כמו אריסטו סבר גם הרמב"ם , כי יעודו הנעלה ביותר של האדם הוא ממוש יכלתו השכלית . אפלו עבודת האל פרושה השגת משג האל באמצעות חקירה פילוסופית , וזהו גם עקר מהותה של הנבואה , שהרי הנביאים לא היו , לדעת הרמב"ם , אלא פילוסופים . ואולם כדי להגיע לשלמות שכלית יש לחתר תחלה לשלמות מוסרית , היות שאדם בלתי מוסרי אינו יכול להיות חכם , נביא , דין או רב . על כן קבע הרמב"ם ( בהקדמתו לפרק " חלק " שבמסכת סנהדרין ) את י"ג העקרים - הכללים העקריים ביסודות האמונה והמוסר , שהם תמציתה של היהדות . כל אחד מהם פותח במלים : " אני מאמין באמונה שלמה " , ושומרי מצוות נוהגים לאמרם אחרי תפלת שחרית . " יד החזקה " או " משנה תורה"" ספר המאור " לא היה אלא נדבך ראשון במפעלו ההלכתי של הרמב"ם . ב - 77 ו 1 הוא סים את כתיבת ספרו " יד החזקה " , הנקרא גם " משנה תורה " , יצירת מופת הלכתית כבירת ממדים . זהו ספרו היחיד של הרמב"ם שנכתב במקורו בעברית ( השאר נכתבו בערבית ) , ובו קבץ את כל הדינים וההלכות , הכלולים בתורה שבעל - פה וחלקם לפי ענינם ל - 14 ( יד ) חטיבות ( מכאן השם " יד החזקה " ) . מטרתו של הרמב"ם היתה , כדבריו , " שתהא תורה שבעל פה כלה סדורה בפי הכל בלא קשיה , ושיהיה אדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא ב ( ספר ) זה , ויודע ממנו תורה שבעל - פה כלה , ואינו צריך לקרא ספר אחר ביניהם " . בהסבריו הוא השתדל לנמק את טעמי ההלכות באפן הגיוני , ובטל הסברים הנובעים מאמונה תפלה , גם אם מקורם בתלמוד . בחלק הראשון של " משנה תורה " , הקרוי " ספר המדע " , הציע הרמב"ם לבסס את עקרונות היהדות באמצעות שיטה פילוסופית הגיונית . " מורה נבוכים " את חבורו של " מורה נבוכים " סים הרמב"ם ב - 1190 . השאיפה לגשר בין היהדות המסרתית לבין הפילוסופיה הנחתה אותו גם בכתיבת ספרו זה , שנועד לבקיאים הן בתורת ישראל והן בפילוסופיה היונית , והם נבוכים לנכח הסתירות המתגלות לכאורה ביניהן . הספר ממצה את דעותיו של הרמב"ם בדבר תכלית קיומו של האדם בעולם וקובע , כי רק אלה המגיעים לשלמות שכלית זוכים להשגחה אלוהית ולהשארות הנפש . השקפתו בדבר עליונות השכל היתה מהפכנית בין היהודים בתקופתו של הרמב"ם , וכך גם דעתו בדבר תפקידה של הדת : לתקן את החברה לפי הדרוש לצרכיו של האדם השלם . ואמנם , כאשר תרגם ה " מורה נבוכים " מערבית לעברית ( בידי רבי שמואל אבן תבון ) , חולל הספר וכוח סוער ביהדות , שנמשך יותר ממאה שנה . הספר תרגם גם ללטינית , בראשית המאה ה - 13 , והשפיע מאוד על הוגי דעות נוצרים ועל פילוסופים למסלמים . נוסף על ספריו בנושאי הלכה ואמונה , כתב הרמב"ם גם ספרי רפואה . הוא חבר את " ספר המצוות " , את " אגרת קדוש השם " ( עידוד לאנוסים שהתאסלמו ) , את " אגרת תימן " ( על התופעה של משיח שקר ) , את " ספר העבור " , " מלות ההגיון " ועוד . אריסטו הלכה י"ג עקרים נושנה פילוסופיה רמב"ן הרמב"ן , הוא רבי משה בן נחמן , היה מגדולי פרשני המקרא , בעל הלכה , מקבל , פילוסוף ורופא . בישיבה שעמד בראשה למדו מגדולי ההלכה בדורו ובדור שאחריו . לרמב"ן נודעה השפעה רבה על החיים בספרד . חי בשנים 1194 - 1270 . רמב"ן נולד בגרונה שבספרד ( לכן גם נודע בכנוי " הגרונדי " ) . במחלקת הגדולה סביב כתביו של הרמב"ם בפילוסופיה , השתדל הרמב"ן לפשר בין המחנות . ב - 1263 כפה עליו מלך ספרד וכוח פמבי במשך ארבעה ימים בברצלונה עם מומר , והרמב"ן נחל נצחון שלם . המלך , במהלך נדודיהם הרבים , לאחר שנמלטו מידיהם של המוסלמים הקיצוניים כובשי ספרד , הגיעו הרמב"ם ובני משפחתו גם למרוקו . בתמונה - ביתו של הרמב " בפס שבמרוקו . פסלו של הרמב"ם , הפילוסוף הרופא ואיש ההלכה שזכה להערצת יהודים ולא - יהודים , ניצב ברובע היהודי שבעיר הולדתו קורדובה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר