מתוך:  > אביב חדש 16 > ראש העין

עמוד:71

אנטיפטריס , שהיה תחנה חשובה ב " דרך הים " . התחנה נזכרת בתעודות מצריות ואשוריות עתיקות וכן במקרא . בתקופה ההלניסטית היה פה מבצר גבול חשוב בין השרון לשומרון . הורדוס בנה כאן עיר חדשה , שהיתה לבירת המחוז ונקראה אנטיפטריס , על - שם אביו . הצלבנים בנו כאן מצודה , ועל הריסותיה בנו הטורקים העות'מאנים מצודה משלהם . בשנים האחרונות הכשר פרק גדול ליד התל ואף הוחל בחפירת השכבות העתיקות בתל עצמו . הורדוס ובניו ירדן , נהר ירקון לכיש , תל מוביל הנוים הארצי ממלכת ירושלים הצלבנית נגב עות'מאנים ראש השנה חג ראשית השנה היהודית . היום שבו מתחילים למנות מחדש את ימי השנה . החג הוא בן שני ימים , א ו - ב בתשרי , ולעולם אינו חל בימים ראשון , רביעי וששי בשבוע . לפי מנין החדשים במקרא מתחילה השנה בחדש ניסן . אולם עוד בתקופות קדומות מאוד התקבלו תאריכים שונים לציון ראשית השנה , ככתוב במשנה : " באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים ... באחד בתשרי ראש השנה לשנים , לשמטין וליובלות " ( ראש השנה א א ) . לפי מנהג היהדות נחג ראש השנה המבהק בתשרי , כחג שיש עמו משמעות דתית . בטקס המיחד לחג תוקעים בשופר , כדי לקים את מצות התרועה המפרשת בתורה : " בחדש השביעי , באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה " ( ויקרא כג כד ) . תכנים ומנהגים התנא רבי אליעזר בן הורקנוס קבע כי " בתשרי נברא העולם " , ורבי מאיר הוסיף , כי " הכל נדונים בראש השנה וגזר דינם נחתם ביום הכפורים " . המסרת קובעת אפוא כי ראש השנה הוא יום הדין , שבו כל באי עולם נדונים לפי מעשיהם . באותו יום נפתחים שלושה ספרים לפני שופט כל הארץ : אחד של רשעים גמורים , אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים . צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר ( מיד ) לחיים ; רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה ; בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכפורים . זכו - נכתבים לחיים , לא זכו - נכתבים למיתה . ימים אלה , מראש השנה ליום הכפורים , נקראים עשרת ימי תשובה וכן ימים נוראים . י . י המשנה מצוה על המתפלל להזכיר פסוקים מן המקרא , הנוגעים לכל אחד משלשת הנושאים המיחדים האלה : מלכיות , זכרונות , שופרות . במלכיות משבחים את האל על שלטונו ביקום . בזכרונות מדבר על הברית שכרת ה'עם אבות האמה ועל ההתחיבות לקימה לבני - בניהם . בשופרות בא לידי בטוי קול השופר כסמל להדר שבהתגלות ה', כפי שהיתה בהר סיני ( שמות יט יט ) , ונפי שהיא עתידה להיות בעת הגאלה השלמה . זוהי תמצית תכנה של תפלת המוסף בבקר ראש השנה . עוד בימי קדם נהגו לציין את ראש השנה בשני ימים הן בארץ ישראל ומחוץ לה . הדבר נבע מספק , לפי שלא ידעו אם בית - הדין יקבע ( לפי העדים ) כי בחדש אלול יש 29 יום או 30 יום . אליעזר בן הורקנוס יום הבפורים ימים נוראים לוח השנה העברי מאיר , רבי סליחות שופר תשרי - יום תרועה יהיה לכפה ילדי גן חוגגים את ראש השנה ליד שולחן ערוך ובתקיעת שופר . כרטיס - שנה טובה - אופייני לשנות העשרים של המאה העשרים , שבהן היתה ארץ - ישראל ארץ ההגירה הראשית של היהודים , לאחר שארצות - הברית סגרה את שעריה בפני מהגרים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר