עמוד:177

בסלע בבהיסטון שבמערב פרס ( אזור מדי העתיקה ) . הכתבת תארה את מעלליו של דריוש ה - ו מלך פרס ומדי , הנזכר במקרא . תחלה פענח רולינסון את הנסח הפרסי של הכתבת ועל פיו הצליח לפענח גם את הנסח העילמי והנסח האכדי . מבצע זה שמש מפתח לפענוחו של כתב היתדות , מלאכה שעדין לא השלמה . במאה ה - 20 פענח כתב היתדות החתי והאלף - בית האוגריתי . בין הלוחות הרבים בכתב היתדות שנמצאו עד כה - המפארים מוזאונים חשובים ברחבי העולם - היו שטרי קנין , חוזים , ספרי למוד וספרי מדע קדומים , תעודות שענינן הגדת עתידות , תעודות פלחן וכמובן יצירות ספרות ועלילות גבורה בעלות רקע היסטורי . המפרסמת ביצירות אלה היא האפוס השומרי " עלילות גלגמש " שראשיתו באלף ה - 2 לפני הספירה . הוא כלל 12 לוחות , אשר חלקם ( כנראה בנסח מאחר ) נמצאו במגדו . באחדים מן הספורים נכרים עקבות ברורים למספר במקרא - כגון יצירת האדם מעפר האדמה , פרשת גן העדן ועוד . המשורר שאול טשרניחובסקי תרגם את " עלילות גלגמש " לעברית . אוגרית דריוש חתים כתב מסופוטמיה ( ארם נהרים ) שומר ואכד כתב סתר כתיבה בסימנים מיחדים או לפי " מפתח " מיחד , המשמשת להעברת מידע חשאי בין דיפלומטים , מרגלים , אנשי מחתרת , אנשי צבא ואחרים . בכתב סתרים משתמשים בדרך כלל בצפן המרכב מספרות , מאותיות או מצרופי מלים , שבעזרתו נתן לפענח את הנאמר בשדר הסודי . ישנם צפנים הכתובים בכל מיני אלף - בית שהמצאו במיחד למטרה זו . כזה הוא כתב מורס , למשל , שבו משתמשים בטלגרף . יש גם צפנים מוסיקליים , כימיים ואלקטרוניים , שפענוחם או " פצוחם " קשה ביותר . כתבי הסתרים והצפנים למיניהם העסיקו ומעסיקים את טובי המחות האנושיים . כל זאת , כדי לאפשר סודיות בהעברת ידיעות צבאיות ומדיניות . כתבי סתר במהלך ההיסטוריה מאז המצא הכתב השתמשו בני אדם בכתבי סתר ובמיני צפן . החרטמים , כוהני מצרים העתיקה , השתמשו בכתב סתרים שכנה הכתב ההירטי , ואשר נשמר בסוד מפני המוני העם . בני ספרטה שלחו בימי מלחמה הודעות באמצעות קלף שנכרך על מקל . האותיות נכתבו על הקלף בצורה כזאת , שהיה אפשר לקרא אותן רק אם גוללו את הקלף כיאות על מקל שגדלו בדיוק כגדל המקל המקורי . יוליוס קיסר היה מעביר שדרים סודיים על ידי החלפת כל אות באות השלישית שאחריה בסדר האלף - בית . במאה ה - 16 נפוצו כתבי הסתרים והצפנים בקרב המדענים . ג'ירולמו קרדנו , אסטרולוג , מתמטיקאי ורופא איטלקי , המציא את צפן הסבכה . הוא נקב שני חרים זעירים בכל אחד משני גליונות ניר עבים . אחר כך הוא שלח גליון אחד , שצורתו כשל סבכה ( רשת ) , אל ידידו , ואת הגליון האחר השאיר אצלו . כל פעם שבקש לכתב אגרת סודית , הניח את הסבכה שבידו על גליון ניר נקי וכתב את השדר הסודי דרך החרים . אחר כך רשם קרדנו ברוחים שבין מלות השדר דברים גלויים ומובנים . מקבל האגרת הניח את הסבכה שבידו מעל לגליון הניר וקרא את ההודעה הסודית . בשיטות הצפנה אחרות , שהתפתחו בתקופה מאחרת יותר , השתמשו במלים המופיעות בספר מסים על ידי ציון מספר העמוד , השורה והמלה . כותב האגרת הסודית שולח למקבלה שורה של מספרים בלבד , המורים לו באילו מקומות לפתח את הספר . כך הוא מפענח את המלים - המצטרפות לשדר הסודי - לפי עתק של אותו הספר המצוי בידיו . דרך אחרת היתה " תרגום " אותיות למספרים - לאו דוקא לפי הדרך המקבלת - ושגורם למקבל , אשר בידיו מצוי המפתח או הצפן המפענח אותם . צפנים חד - פעמיים התברר כי במאמץ מסים אפשר לפענח כמעט כל צפן . כדי להמנע מ " פצוח " הצפנים הסודיים הנהג בשנות מלחמת העולם השניה השמוש בצפנים חד - פעמיים . בשיטה זו כל יום משתנה המפתח המאפשר את פענוח כתב הסתרים . זוהי כמובן שיטה קשה לפצוח , וכדי לסבך אותה עוד יותר , המציאו האמריקנים בשנות ה - 50 מכונות צפן מיחדות , שלכל אחת מהן יש סוד משלה . פענוח השיטה של מכונה אחת אין בו כדי לפצח את הצפן של מכונה אחרת . צפנים ממחשבים השמוש במחשבים להעברת מידע באמצעות הדאר האלקטרוני הפך לנפוץ ביותר בסוף המאה ה - 20 והעלה את הצרך לפתח אמצעי הגנה , שיאפשרו לשלח חמר חסוי . במיחד נזקקו לכך משרדים ממשלתיים העוסקים במידע מדיני ובטחוני , וכן בנקים וחברות מסחריות המענינים שאת המידע המעבר יקראו בני אדם מסימים . משנות ה - 70 ואילך פתחו תכנות אחדות , המצפינות באפן אוטומטי את המידע המעבר , ורק מחזיקי הקוד של הצפן יכולים לפענחו . גם אם תכנות אלה אינן מחסנות כליל מפני פצוח הקוד , הן נחשבות כיום לאמינות ביותר . אולם ברור לכל כי פיצוחן על ידי כל חובב מחשב הוא רק ענין של זמן . איתות דאר טלגרף נתב מחשב מכתב בלשון האכדית , אחד מני רבים שנמצאו בארכיון מלכי מצרים בתל אל - עמרנה , כתוב בכתב היתדות על לוח טין . כתב היתדות שימש את העמים ששכנו במסופוטמיה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר