עמוד:146

הכנסת בוחרת את נשיא המדינה ומאשרת את הקמתה של ממשלה חדשה . הכנסת מחוקקת את חקי המדינה , מבקרת את עבודת הממשלה ורשיות השלטון השונות , מאשרת את תקציב המדינה ודנה בבעיות המדינה , חוץ ופנים . הכנסת יכולה להביע אי - אמון בממשלה ואף להפיל אותה . יש לה מכשירי עבודה רבים , החל בהצעת אי - אמון בממשלה , דרך הצעות דחופות ורגילות לסדר היום וכלה בשאילתות שחברי כנסת מציגים לשרים . הממשלה יוזמת חלק מדיוני הכנסת , הסיעות השונות והח " כים יוזמים את החלק האחר בסדר היום של הבית . יש גם וכוחים והצבעות על הצעות חק , כל הצעת חק עוברת לפחות שלוש " קריאות " ( דיונים והצבעות ) , למן הדיון הכללי ועד לאשורה הסופי או דחיתה על ידי הרב במליאה . חברי הכנסת נהנים מחסינות פרלמנטרית , שאינה מאפשרת את מעצרם והעמדתם לדין על נושאים הקשורים בעבודתם בכנסת . יושב ראש ( יו"ר ) הכנסת נבחר באחת הישיבות הראשונות של כל כנסת חדשה . הוא נבחר לכל תקופת הכהנה ( הקדנציה ) . היושב ראש יחד עם סגניו מהוים את נשיאות הכנסת . הם ממנים על נהול העבודה התקינה של הבית , קובעים את סדר היום של הכנסת ומנהלים את ישיבותיה . בחירות הפרדת רשיות חקה חקים ותקנות ממשלה קואליציה ואופוזיציה כנסת הגדולה המוסד בעל הסמכות ההלכתית העליונה של היהודים בראשית תקופת בית שני . חברי הכנסת הגדולה קבעו את התקנות והדינים באותה תקופה . חז"ל ( חכמינו זכרונם לברכה ) ראו באנשי כנסת הגדולה את יורשיהם הרוחניים של אחרוני הנביאים : " משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה " ( פרקי אבות א א ) . ראשיתה של כנסת הגדולה , כפי הנראה , בימי עזרא ונחמיה בעת כנוס שנערך ביזמתם לכריתת אמנה עם העם , והיא היתה קימת במשך כ - 250 שנה , עד ראשית תקופת החשמונאים . לפי התלמוד הבבלי , היה מספר חבריה 120 ומסרת אחרת קובעת שמספר חבריה היה 71 . אנשי כנסת הגדולה היו סופרים , כוהנים , זקנים וראשי בתי - אב . הם היו פעילים מאוד בתחום הדתי , אך המקורות אינם מרחיבים את הדבור על חלקם בחיים המדיניים . הם קבעו נסחי תפלות וברכות , כגון תפלת " עמידה " , קדוש והבדלה , ופתחו את האגדה וההלכה . מיחסים להם גם את כתיבת ספרי התנ"ך יחזקאל , תרי - עשר , דניאל ומגלת אסתר ( בבא בתרא טו עא ) ואת עריכת כתבי הקדש . בפרקי אבות נאמר על אנשי כנסת הגדולה , כי שלושה היו צווייהם : " הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סיג לתורה " . כלומר - הם נהגו במתינות בהחלטותיהם ובפסקי הדין שלהם , קרבו את העם לתורה ולהלכות והתקינו תקנות שסיעו לקיום המצוות מן התורה . נחמיה עזרא פרקי אבות קדוש שיבת ציון תקופת בית שני " כנסת ישראל " כך נקרא הארגון העצמאי של הישוב היהודי בארץ - ישראל בתקופת המנדט הבריטי . כל יהודי שחי בארץ השתיך על פי החק לכנסת ישראל שהוקמה ב - 1918 , אלא אם כן בקש במפרש כי שמו ימחק מפנקס הבוחרים של ה " כנסת " . הארגון כלל את רב יהודי ארץ - ישראל , חוץ מאנשי אגדת ישראל " ועדת החרדים . כל ישוב עברי בארץ - ישראל וכל קהלה בעיר מערבת הוו תא של כנסת ישראל . המוסדות המרכזיים של הארגון היו אספת הנבחרים , הועד הלאמי והרבנות הראשית . הבחירות הראשונות לכנסת ישראל נערכו ב - 920 1 . נבחרו 314 חברים ל " אספת הנבחרים " , ומהם נבחרו 36 חברי " הועד מנורה , סמלה של מדינת ישראל , ניצבת מול בניין הכנסת בירושלים . על גבי מנורה זו , יצירתו של בנו אלקן , מפוסלות פרשיות מתולדות עם ישראל . עיקר עבודתה של הכנסת נעשה בוועדותיה השונות , הנקבעות לפי תחומי עיסוקן . בתמונה - ראש הממשלה יצחק רבין מתארח באחת מישיבות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בשנת 1993 .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר