עמוד:66

כך השלים יהושע את מלאכת הכבוש של כנען : " ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דבר ה'אל משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה " ( יהושע יא כג ) . כבוש רצוף או התישבות הדרגתית ? המקרא מציג שני תהליכים של כבוש והתנחלות . בספר יהושע מספר כי הכבוש נעשה ברצף , מתחלתו ועד להשלמתו , תחת הנהגתו של יהושע בן נון , ובעקבותיו החלה ההתנחלות . לעמת זאת , בספרים שופטים ודברים , וכן בפרקים האחרונים בספר במדבר , מתאר תהליך הדרגתי וממשך , שבו נכבשה הארץ בעקר על ידי התישבות קבע ועבוד הקרקע ולא במלחמה בלבד . בתקופה זו לא היו השבטים מאחדים - עבדה הבולטת במיחד בתקופת השופטים , שבה הגן כל שבט על עצמו , או כמה שבטים שתפו פעלה ויצאו כנגד האויבים שהציקו לבני ישראל מעת לעת . כמו כן מספר בספרים על כשלונות צבאיים , שהותירו בארץ מבלעות כנעניות - ישובים כנעניים שהפרידו בין הישובים העבריים . הממצאים הארכאולוגיים תומכים בתאור המובא בספר שופטים , שלפיו נעשו הכבוש וההתנחלות באפן הדרגתי ונמשך מכניסת בני ישראל לכנען ועד לראשית תקופת המלוכה . שרידים של ישובים שחרבו או נשרפו נמצאו מתקופות מאחרות יותר , ולא מסוף המאה ה - 13 שבה התחילו לפי הסברה מעשי הכבוש וההתנחלות . החוקרים סוברים כי בשלב הראשון של ההתנחלות היו בני ישראל נודים - למחצה שהתפרנסו בעקר מן המרעה . בשלב השני הם החלו לעסק בחקלאות ועקב כך פנו מערבה , לפנים הארץ , והקימו ישובי קבע . הישובים הראשונים הוקמו קרוב למדבר והרחק מהישובים הכנעניים . אחר כך הוקמו ערים גדולות ובצורות ובהן בתים פרטיים נאים , ועם ההתבססות הכלכלית החלו להוצר גם מעמדות חברתיים של עשירים ועניים . מקום נכבד תפסה בתקופה זו העיר שילה שבה הצב המשכן . בתהליך הכבוש וההתנחלות , שנמשך כמאתים שנים , קמו בארץ כנען , באזור ההר , ישובים קטנים רבים שאינם מקפים בחומה . בני הישובים האלה , שהיו קשורים ביניהם בקשרי משפחה ודת , חיו לצד בני ישראל והשפיעו עליהם בארח החיים והדת שלהם . רק עם הקמת המלוכה בישראל התגבשו השבטים לעם אחד , שפעל יחד להשגת יעדים משתפים . ארץ - ישראל - היסטוריה יהושע בן נון יריחו ישראל , עם כנען משה עי רעמסס שופטים תקופת בית ראשון כבל תקשרת כבל מוליך חשמל המשמש להעברת מידע כמו שיחות טלפון או מידע ממחשב . סוג חשוב של כבלי תקשרת הוא הכבל התת - ימי הנמתח על קרקעית הים , בין ארצות ויבשות שונות . קו הטלגרף הראשון בעולם נחנך בשנת 1844 . בתוך זמן קצר נמתחו קוי טלגרף לארך אלפי קילומטרים על היבשה . כעבר זמן לא רב הצליח האדם לשגר מברקים גם אל מעבר לאוקינוסים . דבר זה התאפשר עם הנחת חוטי פלדה כבדים , כבלים , על קרקע הים מחוף אל חוף , מיבשת אל יבשת . אלה הם הכבלים התת - ימיים . כבל תת - ימי הכבל התת - ימי הראשון הונח במעמקיו של האוקינוס האטלנטי . את המבצע הגה ובצע בשנת 1866 האמריקני סירוס ו'פילד . 36 שנים לאחר מכן הונח כבל טלגרף באוקינוס השקט . בשנת 1891 הונח כבל טלפון בתעלת למנש , בין צרפת לאנגליה , ובשנת 1955 הונח כבל טלפון על קרקעו של האוקינוס האטלנטי . אחר כך הונחו עוד כבלי טלפון , שאפשרו לבני האדם לשוחח אל מעבר לים , והקול נשמע ברור כאלו שוחחנו עם ישוב סמוך . החוט שדרכו עובר זרם החשמל הוא רק חלק קטן מן הכבל התת - ימי . יש לצפות את החוטים בחמר אטים למים ומבדד חשמל . כמו כן יש להגן על הכבל מפני סלעים חדים ומעגני האניות הנגררים על קרקע הים . צריך שהכבל יהיה חזק כדי שלא ישבר תחת כבד משקלו כאשר משלשלים אותו למקומו על קרקע הים בעזרת אניה מיחדת . ארך כל הכבלים שמתחת לפני הים כיום הוא מאות אלפי קילומטרים , והם מקיפים את העולם כחגורה . גם ישראל קשורה בכבלים תת - ימיים עם יבשת אירופה ודרכם עוברות שיחות הטלפון הבין - לאמיות מן הארץ ואליה . התקשרת הבין - לאמית באמצעות לוינים משמשת תחליף לכבל התת - ימי , אולם בגלל מחירה הגבוה , הכבלים התת - ימיים ממלאים גם כיום תפקיד חשוב בהעברת מידע בין ארצות . אזורי ההתנחלות של שבטי ישראל . השבטים ראובן ושמעון וחצי שבט מנשה התנחלו בעברו המזרחי של הירדן , והשאר בעברו המערבי .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר