מתוך:  > אביב חדש 9 > יתרו

עמוד:59

ומלכלכים ; הסוג אנופלס - יתוש קדחת המלריה - מעדיף מים נקיים בצדי אגמים , נחלים ובצות , ואלו יתושי אדס מטילים את ביציהם במי הים ועל סלעים שלארך החוף . הזחלים בוקעים מן הביצים ונושמים אויר . כדי לנשם הם עולים מדי פעם אל פני המים , מוציאים את צנור הנשימה המיחד שלהם אל מחוץ למים ופותחים את שסתומיו . לאחר כ - 8 - 2 ו ימים הזחלים מתגלמים , אך בנגוד לגלמים של שאר החרקים השרויים במצב מנוחה מחלטת , הגלם של היתוש מתנועע באפן חפשי במים . לאחר יומים - שלושה בוקע מן הגלם היתוש הבוגר . היתוש והאדם רב מיני היתושים אינם מסכנים לאדם , אלא מטרידים אותו בעקיצותיהם . העקיצות גורמות לגרוד ולהתנפחות בגלל ההפרשה שהיתוש פולט לתוך הפצע . תפקידה של הפרשה זו הוא למנע את שרישת הדם במקום העקיצה ובשעת המציצה . אולם יש מיני יתושים הגורמים להעברתן של מחלות קשות . עם אלה נמנים מינים אחדים של הסוג אנופלס , המעבירים את מחלת הקדחת ( המלריה ) . אזורים רבים בעולם נעזבו מיושביהם בגלל מחלה זו . גם בישראל היה הישיב במישור החוף , בעמק יזרעאל ובעמק החולה דליל ביותר בגלל הקדחת . בני העליות הראשונות , שבאו לישב את הארץ , סבלו קשות מן המחלה עד שיבשו הבצות והדברו רב יתושי האנופלס . בעבר היה שכיח בארץ גם אדס מצרי - מין המעביר את הקדחת הצהבה . בישראל מצויים כ - 42 מינים של יתושים ממשפחת הכולכיתיים , ביניהם ששה מיני אנופלס מאבירי קדחת המלריה . יתושים אחרים הם בני משפחת הימשושיים , שזחליהם חיים בתוך בץ הקרקע , מתחת למים , וצבעם לרב אדם . זחלים אלה משמשים מזון טעים לדגים . ממשפחת היבחושיים נפוץ הברחש הטורדן , שבראשית הקיץ , כשלא נושבת רוח , הוא עף בקבוצות גדולות וצפופות . הוא מטריד את העובדים בשדות , חודר לעיניהם , לאזניהם ולאפם ועוקץ אזורים חשופים בגופם . חרקים מלריה יתרו כוהן מדין , אביה של צפורה אשת משה . יתרו מופיע בתורה גם בשם יתר ( שמות ד יח ) וכן בשם רעואל וחובב בן רעואל ( במדבר י כט - לב ) . בנוסף לתארו " כוהן מדין " הוא נזכר גם כ " מדיני"ו " קיני " . פרשת יתרו קשורה לבריחתו של משה ממצרים לאחר שהרג את המצרי . משה מצא מקלט בארץ מדיו אצל יתרו . הוא גם הציל את בנות יתרו מידי רועים שהתנכלו להן , נשא את צפורה בתו ונשאר במדין לרעות את צאן חותנו . דמותו של יתרו אחרי יציאת מצרים בא יתרו עם צפורה ושני בניה אל משה ברפידים , והוא שהבחין בנטל הכבד המינח על כתפי משה . הוא גם יעץ למשה להקים מערכת שפוטית בישראל : " אנשי אמת שונאי בצע " יהיו השופטים . כל דבר גדול יביאו אל משה וכל דבר קטן ישפטו הם . יתרו , כוהן מדיו , אינו נמנה עם בני ישראל אולם הוא מתנהג כמאמין בה'. הוא מהלל את כחו של ה'ליד " הר האלוהים " , מעלה לו עולות וזבחים ואוכל לחם עם אהרן " לפני האלוהים " . מעשים אלה מעלים את ההשערה , שיתרו ובני עדתו כרתו ברית עם בני ישראל . הדרוזים רואים ביתרו את נביאם ועולים להתפלל אל " קברו " בחטין שליד טבריה . בפיהם הוא נקרא נבי אל שעיב . דרוזים משה היתוש הנפוץ ביותר בישראל הוא הקולקס ( בתמונה ) , המתרבה במהירות רבה . נקבת הקולקס מטילה על המים גושים , שכל אחד מכיל מאות ביצים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר