מתוך:  > אביב חדש 9 > ישראל, עם

עמוד:56

תוך כדי המלחמה התגבשה ההחלטה להקים מדינה יהודית . אולם עקר המאבק להקמת המדינה ולהוצאת ארץ - ישראל מידי בריטניה ששלטה בה אז נדחה לאחר המלחמה , מכיון שבריטניה היתה מן הלוחמות העקריות בגרמניה . רבבות חילים עברים מארץ - ישראל אף שרתו ביחידות הצבא הבריטי , ובשלהי המלחמה הוקמה חטיבה יהודית לוחמת , " הבריגדה " , שלחמה במסגרת הצבא הבריטי בחזית איטליה . בתם המלחמה , כאשר התברר הקפה של השואה , התגיסה התנועה הציונית , ובמרכזה הישוב בארץ - ישראל , למאבק שהתבסס על ארבע מטרות : הגברת העליה לארץ - ישראל , בין באשור הממשלה הבריטית ובין ללא אשורה ( העליה ללא אשור כנתה העפלה ) . מאמצי העליה כונו בעקר להעלאת נצולי השואה , התישבות נרחבת בכל הארץ , הגדלת הכח הצבאי המחתרתי , אמונו וציודו . פעילות מדינית רבת הקף בקרב ממשלות שונות למען הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ - ישראל . בפעילות זו השתתפו היהודים הציונים בארצות מושבם , ובעקר בלטה פעילותם של יהודי ארצות - הברית . לאחר מאבק של שנתים החליטה עצרת האמות המאחדות , ביום - 29 בנובמבר 1947 , על הקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ - ישראל . בשלב זה התארגן הישוב למאבק לממוש ההחלטה - מאבק מדיני וצבאי כאחד , וביום ה באיר תש"ח , 14 במאי 1948 , הכרז על הקמת מדינת ישראל . חדוש ההתישבות היהודית בארץ - ישראל והקמת מדינה יהודית בה יצרו בעיה קשה בין היהודים לבין הערבים בכלל והפלשתינים בפרט . יחסי איבה אלה בין שני העמים , הנאבקים על זכותם להחזיק בארץ , הביאו לפריצתן של חמש מלחמות ולעוד הרבה מבצעים ומעשי תגמול שהפילו חללים רבים בשני המחנות . עד היום , כחמשים שנה לאחר הקמת מדינת ישראל , מעיבה בעיה זו על חיי עם ישראל בארצו . מרכז וגולה הקמת המדינה הביאה לתהליך של קבוץ גליות . יהודי תימן , שהחלו עולים לארץ עוד לפני מלחמת העולם הראשונה , עלו כמעט כלם לישראל . יהודי סוריה ועיראק עזבו כמעט כלם את ארצותיהם , כשרבים מהם מותירים מאחוריהם את רכושם . יהודי מרוקו , אלג'יריה ושאר ארצות צפון אפריקה הגיעו לישראל בשנות ה - 50 המקדמות . אולם חלק נכר מהם העדיף להגר לצרפת ולארצות אחרות . בנוסף על יהודי ארצות ערב עלו רבבות יהודים ממחנות העקורים באירופה , מבולגריה , מרומניה , מפולין ומארצות אחרות חיוך מאושר על פניהם של ילדים יהודים , פליטי השואה , בהגיעם לארץ - ישראל מאירופה בתום מלחמת העולם השנייה . " התגייסנו - צאו בעקבותנו " מכריזים צעירים ארץ - ישראלים בהפגנה הקוראת ליהודים להתנדב לצבא הבריטי , כדי לסייע לו במלחמה נגד הגרמנים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר