מתוך:  > אביב חדש 9 > ישראל, עם

עמוד:55

שפור נכר במצבם של היהודים חל ב - 839 ר עם בטול מס הגלגלת שהיה נהוג בארצות האסלאם , וקביעתו על פי גדל הרכוש . באמצע המאה ה - 19 זכו היהודים ברב הארצות האלה לאמנסיפציה - מעמד שוה לזה של שאר האכלוסיה , בין השאר הודות להתערבותם של ארגונים כגון " כל ישראל חברים " ( כי"ח ) , ואישים יהודים כמו משה מונטפיורי ואדולף כרמיה . בשלהי המאה ה - 19 ובראשית המאה ה - 20 הגיעו לארצות האסלאם הדיה של התנועה הציונית שהלכה והתחזקה באירופה , ונציגיה מארצות אלה השתתפו בקונגרסים הציוניים הראשונים . הפעילות הציונית באה לכלל בטוי בהפצת השפה העברית ובעבודת חנוך והסברה . באותה עת התגברו בארצות אלה , כבארצות אירופה , המגמות הלאמיות והתחזקה בהן התנועה הלאמית הערבית שעינה את הרעיון הציוני . התנועה הציונית בארצות המזרח , שזכתה להתעוררות גדולה בעקבות הצהרת בלפור , הלכה על כן ודעכה ובשל אסורים של השלטונות היה עליה לפעל במחתרת . אף על פי כן , עד למלחמת העולם השניה עלו לארץ - ישראל מארצות האסלאם כ - 50,000 יהודים . שואה ותקומה ההתלבטות בקרב קהלות היהודים על הדרך הנכונה שתביא לשנוי במצבן נקטעה עם פרץ מלחמת העולם השניה . מלחמה זו הביאה לעם היהודי את הגדול באסונותיו - השואה . קדם לשואה מסע הסתות ופרעות ביהודי גרמניה , שהחל בראשית שנות ה - 30 . עם עלית הנאצים לשלטון ב - 1933 , החריף המסע האנטי יהודי וגרר אחריו פעילות אנטישמית במדינות אחרות במרכז אירופה ובמזרחה . לאחר פרץ המלחמה ב - 1939 , החלו הנאצים לרכז את היהודים שחיו בארצות שכבשו בגטאות צפופים . ב - 1943 החלה ההשמדה המארגנת , אשר תכננה לכל פרטיה , תוך הטעית היהודים ואזרחי המדינות האחרות . ששה מיליוני יהודים נרצחו בשיטתיות , באכזריות ובשנאה שלא היו כמוהם בהיסטוריה . במהלך חסול הגטאות והובלת היהודים למחנות ההשמדה מרדו היהודים בכמה מן הגטאות והמחנות . המרידה הגדולה ביותר היתה בגטו ורשה בפסח תש"ג ( 1943 ) בהנהגתו של מרדכי אנילביץ'. היהודים גם הקימו יחידות פרטיזנים , והיו שהצטרפו ליחידות פרטיזנים לא - יהודיות כדי ללחם בגרמנים הנאצים . בתקופת השלטון הנאצי נאלצו יהודים לחיות בגטאות צפופים עד מחנק . על אלפי יהודי גטו קובנה שבליטא , שעבדו בשדה התעופה ובפלוגות העבודה , נכפה להתייצב מדי שבת השכם בבוקר ברחבה שליד השער הראשי של הגטו . היהודים בארצות אירופה לפני השואה ואחריה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר