עמוד:44

המדיניות של השליטים הראשונים בישראל , אשר הקימו מרכזי פלחן בארצם כדי להניא את התושבים מלעלות לירושלים . הנביאים אליהו ואלישע , הושע ועמוס , חיו ופעלי בממלכת ישראל ונסו לבלם את עבודת העגלים ואת פלחן הבעלים שהביאה עמה המלכה איזבל הצידונית , ואת אי - הצדק החברתי . ארם , ארמים ארץ - ישראל - היסטוריה אשור בית אל דן יהודה , ממלכת עגל הזהב עשרת השבטים שומרון שומרונים שיבת ציון ראו ערכים נפרדים על המלכים והנביאים הנזכרים בערך זה . ישראל מרוז'ין רבי ישראל פרידמן היה רבם של חסידי רוז'ין ואחר כך הקים חצר חסידים בסדיגורה . בניו היו אדמו " רים ( אדמו"ר - רב של חסידים ) , ומהם יצאה שושלת החסידות של סדיגורה בישראל . חי בשנים 1797 - 1850 . רבי ישראל נולד באוקראינה , נין לרב דב , " המגיד " ממזריץ', יורשו של הבעל - שם - טוב . מעריציו האמינו כי הוא " גלגולו " של הבעש"ט . בגיל שש - עשרה כבר מלא את מקום אביו , רבי שלום , כרבם של החסידים , והקים מרכז חסידי גדול בעיר רוז'ין שבפודוליה ( חבל בדרומה של רוסיה ) . רבי ישראל היה נערץ על בני דורו וחסידים נהרו אליו ממרחקים לשאל בעצתו ולשמע דברי תורה מפיו . משנת 1815 ואילך הוא נהל מעין חצר מלכות , ישב בארמון ונסע במרכבה הדורה כאחד הנסיכים . רבי ישראל הרשים יהודים ונוצרים כאחד בהופעתו האצילית , בהבנתו העמקה את בעיות החיים , בקסמו האישי ובכשרונו הארגוני . הוא אמר : " הצדיק צריך להתנהג בדרך העשירות , כדי להמשיך השפעה גדולה לעולם " . התנהגותו עוררה את חשדותיהם של השלטונות , שראו ב " מלך היהודים " מורד במלכות , ובשנת 1838 נאסר בחשד שהיה מערב ברצח שני " מלשינים " יהודים . 22 חדשים ישב בכלא , וגם לאחר ששחרר היה נתון לפקוח חמור של המשטרה . בשנת 840 1 ברח בעזרת חסידיו מהשלטונות הרוסיים שרדפוהו , ואחרי טלטולים רבים שב והקים את חצרו בעיר סדיגורה שבבוקובינה , שהיתה אז תחת שלטון אוסטרי . בזכותו הפכה סדיגורה לאחד ממרכזי החסידות המפרסמים במזרח אירופה . ר'ישראל נפטר בשנת 850 1 והותיר אחריו ששה בנים , שכלם היו לרבנים ידועי שם . חסידי סדיגורה בישראל בדורות שלאחר פטירתו התפצלו החסידים לחצרות שונות באזורים שונים במזרח אירופה , וביניהם רומניה וגליציה . חסידות סדיגורה בישראל מוצאה מבנו השני של רבי ישראל מרוז'ין - אברהם יעקב , והיא נחלקת לשנים - חסידי סדיגורה המקוריים וחסידי בויאן . לשני זרמים אלה ישיבות ובתי - כנסת בירושלים , בתל - אביב ובבני ברק . אין הם שונים בפעילותם הדתית והחברתית מחסידים אחרים , אך הם בולטים גם היום בהדור הופעתם . האדמו " רים חובשים " שטרימל " שבמרכזו כפה מחדדת . בעל שם טוב ( בעש"ט ) דב בר ממזריץ', רבי חסידות חרדים במהלך עשרים ושתיים שנות שלטונו חיזק אחאב מלך ישראל את ממלכתו . בימיו נהנו תושבי ממלכת ישראל מביטחון ומשגשוג כלכלי . בתמונה - תל מגידו , שבה הקים אחאב מפעל מים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר