עמוד:43

ישראל , ממלכת הצפונית בשתי הממלכות שארץ - ישראל נחלקה ביניהן אחרי מרד ירבעם בן נבט ברחבעם בן שלמה , בשנת 928 לפני הספירה . שמה האחר - שומרון , כשם עיר הבירה שלה מימי המלך עמרי . שבט אפרים עמד בראש השבטים שמרדו ברחבעם ורב המלכים ששלטו בממלכת ישראל נמנו עם בניו . השבטים האחרים שנכללו בממלכה היו חצי שבט מנשה , יששכר , זבולון , נפתלי , אשר , דן , ובעבר הירדן מזרחה - ראובן , גד וחצי שבט המנשה . תולדות הממלכה ממלכת ישראל היתה גדולה הרבה יותר מממלכת יהודה , והיתה אף חזקה וחשובה ממנה מבחינה מדינית וכלכלית . אולם היא נולדה במרד , ומרידות תכופות התחוללו בה . ב - 210 שנות קיומה מלכו בה תשעה - עשר מלכים , בני תשע שושלות , שעשרה מהם נהרגו בידי קושרים ושבעה מלכו פחות משנתים כל אחד . במשך כל שנות קיומה נסו מלכי ישראל לחזק את שלטונם ולהרחיב את גבולות ממלכתם , ולכן נהלו לא אחת מלחמות עם ממלכת יהודה שכנתם . מלכי ישראל ואלה מלכי ישראל לפי סדר מלכותם : ירבעם , נדב , בעשא , אלה , זמרי , תבני , עמרי , אחאב , אחזיה , יהורם , יהוא , יהואחז , יואש , ירבעם בן יואש , זכריה , שלום , מנחם , פקחיה , פקח , הושע . הארץ ידעה שקט יחסי בימי בית עמרי , שארבעה מבניו מלכו זה אחרי זה ( בשנים 882 - 842 לפני הספירה ) , ובימי חמשת המלכים לבית יהוא ( 842 - 748 לפני הספירה ) . בתקופת שלטונן של שתי השושלות האלה הגיעה הממלכה לשיא עצמתה , נלחמה בהצלחה בשכנותיה , קשרה קשרים מסחריים עם ארצות שכנות ובכללן צור ונהנתה משפע כלכלי . אולם כחה נחלש עקב המלחמות הבלתי פוסקות שנהלה עם ממלכת ארם ויחד עמה - נגד אשור , וסופן של שתי המדינות האויבות שנפלו בידי אשור . בשנת 721 לפני הספירה כבש סרגון מלך אשור את שומרון ובכך בא הקץ על ממלכת ישראל . רבים מתושביה הגלו ואין יודעים מה עלה בגורלם . אגדות רבות נרקמו במרוצת הדורות על עשרת השבטים האבודים . ממלכת ישראל הפכה לפחוה אשורית והעברו אליה תושבים בני עממים שונים . בימי שיבת ציון , כאשר חלק מגולי יהודה חזרו לארץ , התקשרו שרידים מבני ממלכת ישראל אל הישוב המתחדש ומאז היו חלק ממנו . חלק אחר של שרידי מלכות ישראל , יחד עם העממים השונים שישבו בשומרון והתבוללו בין הותיקים , הוו את עדת השומרונים הקימת עד היום הזה . חיי הדת בממלכת ישראל התרכזו בעקר סביב פלחן עגלי הזהב בבית אל ובדן , שסמלו את ה'אלוהי ישראל . זו היתה שמואל הנביא מושח את ראשו של דויד בשמן בטקס המלכתו למלך על ישראל , במקום שאול , מלכם הראשון של בני ישראל . ציור קיר מבית - הכנסת דורה אירופוס ( היום בצפון סוריה ) מהמאה השלישית . תחומי ממלכת ישראל וממלכת יהודה בימי ירבעם בן נבט ורחבעם בן שלמה , לאחר פילוג הממלכה המאוחדת . ליהודה ההררית לא היה מוצא אל הים בעוד שבשטת ממלכת ישראל היו עמקים פוריים .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר