עמוד:27

האטת הפעילות הכלכלית במשק , הגדול באבטלה והצמצום בתקציבי הרוחה , שוב גדלו הפערים הכלכליים והחברתיים בין קבוצות שונות באכלוסיה . לפער הכלכלי , שהתבטא בהכנסה נמוכה יותר של יוצאי אסיה ואפריקה לעמת השכבות המבססות של יוצאי אירופה ואמריקה , ומשום כך - ברמת חיים נמוכה יותר , התלותה תחושה של קפוח עדתי . בשנותיה הראשונות של המדינה התיחסה החברה הקולטת אל התרבות המזרחית כנחותה מזו שלהם . מזוג הגליות היה למעשה אמוץ הערכים של התרבות האשכנזית השלטת . העולים מארצות המזרח נאלצו להטמע בתרבות המקומית , ובהדרגה הפכו חייהם דומים לאלה של יוצאי הגליות המערביות . מספר הילדים הממצע במשפחותיהם קטן , גיל הנשואים עלה והאכלוסיה נעשתה חלונית יותר . עם זאת , השתרשה בישראל ההבחנה בין " מזרחיים"ל " אשכנזים " . בין ה " מזרחיים " היו ועדין ישנם כאלה הסוברים , שהעמדות הפוליטיות והמרכזים התרבותיים חסומים בפניהם . לפיכך הם חשים נכור וזרות , תובעים שויון זכיות והזדמניות , מבקשים להכיר ביחודם , ויש בהם הקוראים להבדלות ולמאבק בין העדות . תנועת " הפנתרים השחרים " , למשל , תנועת מחאה של יוצאי עדות המזרח , שהיתה בראשית שנות ה - 70 , דגלה ברעיון של אחדות העם ובקשה שויון זכיות . עם זאת , שעור הנשואים הבין - עדתיים גדל בהתמדה , ורבים מהילדים הגדלים כיום בישראל אינם יכולים להשיב עוד על השאלה , לאיזו עדה הם שיכים . יתר על כן , תופעות רבות מעידות כיום על סובלנות בין - עדתית וכבוד הדדי . כך , למשל , פתחו תכניות לטפוח מורשת יהדות המזרח ; מוסיקה " מזרחית " נשמעת באמצעי התקשורת וחלקם של ה " מזרחיים " בפוליטיקה ובכלכלה גדל והולך . בשלהי שנות ה - 90 של המאה ה - 20 יצוגם של יוצאי המזרח בעמדות כח ברשיות המקומיות , במפלגות ובממשלה גדל בצורה משמעותית , אף שעדין אינו מיצג את גדלם היחסי באכלוסיה . אחת הטענות המרכזיות שמעלים ה " מזרחיים " כנגד הממסד ה " אשכנזי " בארץ היא הפגיעה הרבה בתרבות ובמסורת שהביאו עמם מארצות הולדתם . בתמונה - נשים ממוצא תימני , לבושות בשמלות רקומות מסורתיות , קולעות סלים בסגנון מזרחי .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר