עמוד:23

פעילותיה באמצעות משרדים , שבראש כל אחד מהם עומד שר . מספר משרדי הממשלה משתנה לפי הצרכים . ואלה משרדי הממשלה בשנת 1997 : משרד ראש הממשלה עוסק בנושאים בעלי חשיבות , הטעונים תאום בין - משרדי . הוא אחראי לפעלות השב"כ ( שרות הבטחון הכללי ) , הועדה לאנרגיה אטומית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . במשרד זה פועלים היועץ לענינים ערביים , מחלקות כמו החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות , לשכת העתונות הממשלתית ועוד . כן מספק המשרד שרותי מנהלה לממשלה ולראשה . משרד האוצר ממנה על תכנון כלכלת ישראל ועל בצוע המדיניות הכלכלית של הממשלה . אנשי המשרד מחשבים את ההכנסות וההוצאות הצפויות למדינה ומרכיבים בהתאם לכך את תקציב המדינה , שנועד לממן את צרכי הבטחון , הפתוח , החנוך וכל שאר השרותים הנתנים לאזרח . כן פועלים במסגרת משרד זה נציב מס הכנסה , מנהל אגף המכס והבלו , נציב שרות המדינה , המפקח על הבנקים ועוד . משרד לאיכות הסביבה ממנה על נושאים הנוגעים לשמירת איכות הסביבה , הקרקע והמים . משרד הבטחון מפקד על שמירת בטחונה של המדינה . המשרד ממנה על הפעלתו של צה"ל ועל הספקת כלי נשק חדישים וציוד יעיל לחילות השונים , כדי שיוכלו למלא את תפקידם כיאות . משרד הבטחון ממנה גם על התעשיה האוירית ועל התעשיה הצבאית , על הרשות לפתוח אמצעי לחימה ( רפא"ל ) , על אגף הנער והנח"ל , על הפעלת השרותים החיוניים בארץ בשעת מלחמה ועוד . הוא גם דואג לנכי צה"ל ולמשפחות חילים שנפלו במערכות ישראל . משרד לבטחון פנים ממנה על משטרת ישראל , על שרות בתי - הסהר ועל המלחמה בפשע ומניעתו . הוא אף מפקד על משמר הגבול . משרד הבנוי והשכון עוסק בבנית שכונים לעולים חדשים , לזוגות צעירים ולמשפחות מרבות ילדים . הוא אף בונה מגורים ובניני צבור , ומקים ישובים באזורי הספר . לפקוחו נתונה הרשות לבנוי ופנוי אזורי שקום וכן חברות הבניה הממשלתיות ובנק " טפחות " הנותן משכנתאות ( הלואות כנגד שעבוד הדירה ) למשתכנים . משרד הבריאות מפקד על הספקת שרותים רפואיים לתושבי המדינה . השרותים כוללים אשפוז בבתי - חולים , מרפאות לסוגיהן , הספקת תרופות ועוד . כן ממנה המשרד על המערך של העברת נפגעים לבתי - חולים בימי שלום ומלחמה . המשרד גם ממנה על שמירת כללי התברואה ביצור מזון , בחניות ובבתי - אכל ( מסעדות , בתי - קפה ומזנונים למיניהם ) . משרד הדתות ממנה על שמירת המקומות הקדושים לכל הדתות , על הספקת שרותי דת לתושבים , לבנית בתי - כנסת , מקואות ועוד , לנהול בתי - הדין היהודיים הרבניים , הדרוזיים והשרעיים ( המסלמיים ) , לקשרים עם עדות דתיות בארץ ובעולם ולטפוח החנוך הדתי . משרד החוץ מפקד על הקשרים בין ישראל לבין מדינות חוץ . הוא שולח נציגים דיפלומטיים ישראלים כדי ליצג את המדינה בחוץ - לארץ , להסביר את השקפותיה המדיניות ולפתח קשרי כלכלה , תרבות ומדע . נציגי ישראל מצויים גם באו"ם ובארגונים בין - לאמיים שונים . משרד החנוך , ומשרד התרבות , המדע והספורט , משרד שהוקם לאחר הבחירות ב - 1999 , ממנים , נוסף על פתוח המדע והמחקר המדעי , גם על הטפול בכל מוסדות החנוך במדינה , החל בגני הילדים וכלה באוניברסיטאות ובמכוני " מי יבנה בית בישראל ? " - מצבה הכלכלי הבלתי יציב של מדינת ישראל והמתחים והתסכול שחשים חסרי האמצעים החיים בה , באים לידי ביטוי בעיקר בתחומי התעסוקה והדיור , המציקה בעיקר לזוגות צעירים ולעולים חדשים ,

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר