עמוד:15

קליטת העליה הגדולה , ביחוד בשנותיה הראשונות של המדינה אך גם בשנים מאחרות יותר , היתה כרוכה בקשיים גדולים . היה צרך לספק לעולים דיור , תעסוקה , מזון , בגוד , חנוך ושרותים ומעמסה זו הכבידה מאוד על תקציב המדינה . גם הוצאות הבטחון הגדולות רוקנו את קפת המדינה . לכן הנהג בתחלת שנות ה - 50 משטר של צנע . אזרחי ישראל קבלו מנות מזון ובגוד לפי תלושים שחלקו לכל משפחה . נמכרו רק מוצרי מזון ולבוש חיוניים . שוקולד , למשל , לא היה ובמקומו נמכרו תחליפים . נקניק נמכר רק לפועלים שעבדו בעבודה קשה . חתימת הסכם השלומים עם ממשלת גרמניה המערבית בסוף 1952 , שעוררה התנגדות עזה בישראל , סיעה להתפתחות המשק וליצובו . העליה בשנות הששים והשבעים בשנות ה - 60 המקדמות שוב היה גל עליה גדול , וכרבע מיליון נפש באו לארץ מגליות שונות . אחר כך , בשנים שבהן היה בישראל מתון כלכלי , ירד מספר העולים . חדוש רב היה בעליה מברית - המועצות . עשרות בשנים לא הרשו היהודים לצאת מגבולות ארץ זו , אבל בשנות ה - 70 הם החלו לנהל מאבק עקש ודרשו מן השלטונות להתיר את עליתם לישראל . רבים מאלה שהשתתפו במאבק נכלאו בבתי - כלא , אך הם לא אמרו נואש . בעת ובעונה אחת התארגן במדינות שונות בעולם מאבק למען מתן התרי יציאה ליהודי ברית - המועצות , שכנו " יהדות הדממה " . המאבק נשא פרי . שלטונות ברית - המועצות הסכימו לאפשר את עליתם של יהודים ויותר מ - 100,000 מהם הגיעו לארץ . גלי עליה בשנות התשעים בעקבות השנויים הגדולים , שהנהיג בארצו שליט ברית - המועצות , מיכאיל גורבצ'וב , התרה אף יציאתם של היהודים ממנה . מראשית שנת 1990 הציף את הארץ גל גדול של עולים - כ - 200,000 ( לעמת 24,600 בשנה שקדמה לה ) . העליה נמשכה גם ב - 1991 , לאחר פרוקה של ברית - המועצות , אם כי בקצב אטי יותר . כ - 175,000 עולים הגיעו לארץ בשנה זו , ובשנה שלאחריה כ - 77,000 . העליה הגדולה ממדינות ברית - המועצות לשעבר נמשכה גם בשנים הבאות .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר