עמוד:4

מנהל הפרוייקט : אלי ברק , ארד סיסטמס בע"מ מרכז ההפקה : ניר משקובסקי ניקוד : רם הוצאה לאור בע"מ עריכת הלשון : עתליה זילבר , אילנה פרוידלין , עמי שמיר הגהות : רמה אשוח , אורן משקובסקי עימוד וביצוע גרפי , הפרדות צבע ופילם : SDM מערכות ממוחשבות בע"מ איסוף חומר חזותי : יעל נאור - רם , עופר גלברט C כל הזכויות שמורות לאנציקלופדיה אביב בע"מ אין לשכפל , להעתיקי לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר באנציקלופדיה " אביב חדש " . שימוש מסחרי מכל סוג בחומר הכלול ב " אביב חדש " אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 4 - 1158 - 13 - 965 ISBN הודפס בשנת תשס"ד - 2004

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר