עמוד:207

מחות בבעלי - חיים במהלך האוולוציה של בעלי - החיים התפתח המח , בקבוצות השונות , בתהליכים שעקרם רכוז וארגון נירונים לפי תפקודים שונים . כבר במערכת הנבוביים , הכוללת שושנות ים ואלמגים , אפשר להבחין במערכת עצבים פשוטה . ברשת זו העצבים קשורים בצמתים ( סינפסות ) שחלקם מאפשר מעבר אות בכוון אחד בלבד וחלקם - בשני כוונים . בעלי - חיים אחרים , הנחשבים מפתחים יותר , מאפינים בסימטריה דו - צדדית , ולמחם יש חלק קדמי וחלק אחורי . החלק הקדמי , שהוא הראשון הבא במגע עם הסביבה , מכיל רכוז של איברי חישה , וכן רכוז של תאי עצב . בתולעים שטוחות נכר כבר רכוז תאי עצב , ההופך מרשת תאי עצב חסרת כוון למבנה המארגן בשני צירים , אלמות סיבים או עצבים ראשיים , הנפגשים במרכז עצבים , מח פשוט , המרכז את השליטה . ברכיכות , דגמת חלזונות , נכרים רכוזים של סינפסות הנקראים גנגליונים . רכוזים אלה קשורים לעינים , למחושים ולפה , וכל אחד מהם ממנה על תפקוד האיבר שאליו הוא קשור . הגנגליונים קשורים לשני עצבים ראשיים הפרושים לארך שני צדי הגוף , וביניהם ישנם גם חבורי רחב . גנגליונים אלה ברכיכות , בתולעים שטוחות ובפרוקי - רגלים מארגנים באפן שונה מאשר בחליתנים . הם הולכים ומתמזגים ויוצרים רכוזים . בהקפם מצויים גופים של תאי עצב ובמרכזם מצויות שלוחות רבות של תאי עצב , כעין סבך , עם קשרים ומפגשים רבים בין שלוחות של תאים שונים בסינפסות . התפצליות אלו מאפשרות מעברים וקשורים רבים של אותות עצביים ותורמות למרכבות המעגל העצבי . בפרוקי הרגלים יש רכוז נכר של גנגליונים באזור הראש , שהתפתחו בד בבד עם איברי חישה משכללים כגון עינים ומחושים . המח של פרוקי הרגלים מרכב משלושה אזורים ראשיים : העצבים מהעינים מוליכים לחלק הקדמי , הכולל מרכזי ראיה אחדים . אלה מתאמים את האותות המתקבלים ואת התנועה והם כנראה ממנים על התנהגות מרכבת . המח האמצעי קולט אותות מעצבי המחושים . המח האחורי קשור לעצבים של הפה ומערכת העכול . בחליתנים מצוי מח צנורי מארגן וחוט עצב גבי יחיד , חלול , הנקרא חוט השדרה , היוצא מן המח וממשיך לארך הגוף . שני אלה מהוים את מערכת העצבים המרכזית . בחליתנים התפתחה נטיה לרכוז השליטה על פעלות הגוף באמצעות המח . כן התפתחה אצלם קבוצה של מרכזי מח מרכבים הקשורים זה בזה . מאזור מרחב של צנור העצבים נטה האזור הקדמי של המח להתקפל , ככל שגדלים ממדי המח , בקבוצות מפתחות יותר ויותר . קפולים אלה מפרידים ויוצרים שלוש חטיבות עקריות של המח : המח הקדמי , התיכון והמעין . חללים ומעברים המלאים בנוזל המח והשדרה הם חדרי המח . התפקידים הקשורים בכל אחד מחלקי המח השתנו במקצת במהלך האוולוציה של חליתנים עם התפתחות המח הגדול כחלק חשוב יותר ויותר במח הקדמי , שהיה ממנה בהתחלת האוולוציה על קליטת ריח , ועם התפתחות קלפת המח וקפוליה . אא"ג אוולוציה בלוטות בעלי - חיים גוף האדם גלנוס , קלאודיוס דקרט , רנה הורמונים חוט השדרה מחלת נפש עצבים , מערכת פסיכולוגיה ראו ערכים נפרדים על בעלי - החיים והמשפחות הנזכרים בערך זה . הטבלה מראה פי כמה שוקל הגוף לעומת המוח . ככל שהמספר גדול יותר , היחס בין משקל המוח למשקל הגוף קטן יותר . לדולפין , לדוגמה , המוח הגדול ביותר יחסית למשקל גופו . היחס בין גודל המוח למשקל הגוף אינו מבטא יכולות או אינטליגנציה .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר