עמוד:142

מכל שכבות העם נענו לקריאה , ובאוקטובר 1817 שינו את פני מדינתם . שתמכו בהם השתלטו על ערים אחרות והקימו " סוביטים " - מועצות של פועלים וחילים - שנטלו את השלטון במקום . שלושה אישים עמדו בראש המהפכה : לנין , ראש הממשלה ( יושב ראש מועצת הקומיסרים העממיים ) , טרוצקי - קומיסר ( ממנה ) לעניני חוץ וסטלין - קומיסר לעניני המעוטים הלאמיים . הממשלה המהפכנית , שססמתה היתה " אדמה , לחם ושלום " , הכריזה על הפקעת האדמות מידיהם של בעלי האחזות ומסירתן לאכרים , וגיסה את תמיכתם של חוגים נוספים בצבור שהתנגדו למשטר הצארי . כמו כן הכריזה הממשלה הבולשביקית על הלאמת הבנקים והעברתם לנהולה של המדינה ועל הלאמת בתי - החרשת והעברתם לנהולן של מועצות פועלים . צעד נוסף היה בטול מערכת המשפט הישנה והכרזה על הפרדה בין הדת למדינה , הענקת שויון זכיות לגברים ולנשים ובטול כל הזכיות שהענקו לאנשים בעבר בגלל מעמדם . אחרי כן חתמו ראשי המהפכה על שביתת נשק עם גרמניה , דבר שהוליך כעבר כמה חדשים לחתימת חוזה שלום בברסט - ליטובסק ( ה - 3 במרס 1918 ) ורוסיה יצאה סופית ממלחמת העולם הראשונה . המשטר החדש נאלץ לעמד במאבק קשה מבית ומחוץ לפני שבסס את שלטונו . ברוסיה פרצה מלחמת אזרחים שנמשכה שלוש שנים . חילי " הצבא האדם " , שגיסו מקרב הפועלים , האכרים והחילים תומכי המשטר החדש , לחמו במתנגדיהם שכנו " לבנים " . כל צאצאי משפחת המלוכה הוצאו להורג . מלחמת האזרחים הסתימה בנצחונם המחלט של הבולשביקים , שהנהיגו במהלכה משטר דיקטטורי נקשה , כי האמינו שרק כך יוכלו לבסס את המהפכה . לאחר מלחמת האזרחים ב - 1927 שרר ברוסיה מצב כלכלי קשה ביותר . כדי לצאת מן המשבר , הכריז לנין על מדיניות שאפשרה גם את קיומה של כלכלה פרטית זעירה . אולם באותה עת הנהג בה שלטון יחיד , שאסר על קיומן של מפלגות מתנגדות . ב - 1922 החלף ימה של רוסיה ל " ברית הרפובליקות הסוציאליסטיות הסוביטיות " ובקצור - ברית - המועצות , וסטלין מנה למנהיגה . לאחר מותו של לנין ב - 1924 , סלק סטלין את כל יריביו והנהיג בברית - המועצות משטר נקיה ואכזרי , שעל פי תפיסתו היה אמור לבסס את המהפכה הקומוניסטית . ברית - המועצות דמוקרטיה טרוצקי , לב דוידוביץ'ליברליזם לנין , ולדימיר איליץ'מלחמת העולם הראשונה ניקולי השני סוציאליזם סטלין , יוסף קומוניזם רוסיה - היסטוריה המהפכה התעשיתית תהליך המעבר המהיר מכלכלה חקלאית , שנעזרה במכשירים ובשרותים פשוטים , לכלכלה שהתבססה על מפעלי תעשיה מצידים במכונות ועל שרותים מפתחים . ואשיתה יל מהפכה זו באנגליה במאה ה - 18 ומשם התפשטה לאירופה ולשאר חלקי העולם . לפני כ - 250 שנה נוצרו באנגליה תנאים שגרמו למהפכה התעשיתית . במרוצת המאה ה - 18 התחוללה שם מהפכה חקלאית : גלוי מחזור הזרעים אפשר עבוד רצוף של השדות תוך שמירה על פוריותם , ובד בבד הכנסו לשדות אלה מכונות זריעה ודיש . המחרשה שכללה אף היא . בעקבות ינויים אלה עזבו אכרים רבים את הכפרים והגרו לערים . תהליך העייר באנגליה התרחש בד בבד עם גדול נכר באכלוסיה - מ - 5.5 מיליון נפש ב - 1700 , ל - 6.5 מיליון נפש ב - 1750 . בנוסף לכך הצטבר באנגליה הין רב , שחלקו הגדול בא כרזה הקוראת למהפכה תחת הסיסמה " פועלי כל העולם התאחדו " המוני רוסים מנהיג המהפכה , ולדימיר איליץ'לנין , נואם בפני המהפכנים . מאחוריו עומדים סטלין וטרוצקי .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר