עמוד:117

שבאה לידי בטוי בהצהרת בלפור ובהחלטת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ - ישראל ב - 29 בנובמבר 1947 . בהמשך המגלה באה ההכרזה עצמה : " לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם , נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית , ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ - ישראל ובתקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האמות המאחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , היא מדינת ישראל " . המגלה קובעת את קוי היסוד שינחו את חקיה ומעשיה של מדינת ישראל . המגלה קוראת לעליה ולקבוץ גליות , לפתוח הארץ ולשמירה על עקרונות של חק ושויון זכיות לכל אזרחיה , בלי הבדל דת , גזע ומין . השאיפה היא לנהל את המדינה על פי עקרונות הצדק של התורה וחזון נביאי ישראל . כן מבעת בה הכונה לשמר על עקרונות מגלת האמות המאחדות ( האו"ם ) . במגלה מצויה גם פניה לשכניה הערבים של ישראל לחיות יחד חיי שתוף ושלום : " אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן , וקוראים להם לשתוף פעלה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו . מדינת ישראל מוכנה לתרם חלקה במאמץ משתף לקדמת המזרח התיכון כלו " . לסכום נקרא העם היהודי כלו להתלכד ולתמך במדינת ישראל החדשה . בן גריון , דוד הצהרת בלפור חקים ותקנות יום העצמאות ישראל , מדינת ישראל , עם מנדט ציונות מגן דוד סמל המרכב משני משלשים שוי צלעות , המונחים זה על זה במהפך . מהמאה ה - 17 יחד הסמל ליהדות והוא נקבע כסמל רשמי בדגלי מדינת ישראל וצה"ל . מגן דוד היה בעבר סמל בעל משמעות מגית ( דוחה כחות מזיקים ) , ליהודים וללא יהודים . בקרב עמי קדם בהודו , בארץ - ישראל , במצרים ובבבל נודע הסמל בשם " חותם שלמה " . למגני דוד שהתגלו בארץ ( במגדו , בירושלים , בבתי - כנסת בגליל ובבית שערים ) לא היתה משמעות דתית או לאמית . השמוש במגן דוד כקמע במזוזות החל בארץ - ישראל , או בבבל במאה ה - 7 לספירה , ובמאות ה - 6 - 9 לספירה הופיע סמל זה על מצבות של יהודים באיטליה ובספרד . במאה ה - 12 מזכרות לראשונה המלים " מגן דוד " כשמו של הסמל ( בספר " אשכול הכפר " של הקראי יהודה הדסי ) . מקורו של צרוף מלים זה בתלמוד , והוא סיום לאחת הברכות הנאמרות בבית - הכנסת אחרי קריאת התורה . במאה ה - 16 שמש מגן דוד כסמלה של קהלת פרג , ובעקבותיה הנהג כסמלן של קהלות יהודים נוספות בבוהמיה ובאוסטריה . במאה ה - 17 השתמשו תומכיו של שבתי צבי במגן דוד כסמל משיחי . השמוש במגן דוד כסמל יהודי נפוץ אצל יהודי אירופה אחרי גרוש וינה ( 1700 ) , והוא חדר גם לבתי - הכנסת . סמל התנועה הציונית מן המאה ה - 19 ואילך נעשה המגן דוד לסמל יהודי מבהק וב - 1897 הכרז על ידי מנהיגי התנועה הציונית כסמל רשמי בדגל התנועה . בתקופת השואה נאלצו היהודים לשאת על בגדיהם אות קלון בצורת מגן דוד צהב , ובתוכו הכתבת : " יהודי " . כיום מופיע מגן דוד על דגלה של מדינת ישראל . אות הקלון סמל שבתי צבי מאז היותו סמל התנועה הציונית , הופיע המגן דוד על גבי כתובות , כרזות ודגלים של ארגונים ותנועות נוער .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר