עמוד:88

יכולים להיות צרופים שונים של לקויי למידה ובדרגות חמרה שונות . יכולים להיות ילדים מחוננים מבחינה שכלית ובעלי לקוי למידה כזה או אחר , ויכולים להיות ילדים בעלי משכל נמוך ( מפגרים ) שיש להם גם לקויי למידה . לילדים בעלי לקויי למידה יש צרכים חנוכיים מיחדים המחיבים שיטות הוראה מיחדות וחשוב לטפל בכך מקדם ככל האפשר . אינטליגנציה זכרון חנוך מיחד למידה לקוי חמה ולבנה לקוי מאורות מתרחש כאשר השמש , נדור הארץ והירח נמצאים בדיוק על קו אחד ומטילים צללים זה על זה . במצב זה הם " נעלמים " לזמן קצר , ואי - אפשר לראותם . מבחינים גין לקוי חמה , שבו השמש נעלמת , ללקוי לבנה , שגו הירח נעלם . לקויי חמה ולבנה נחשבו בימי קדם כאותות מבשרי פרענות . הקדמונים לא הכירו את מבנה מערכת השמש ומסלולי הירח וכדור הארץ , ולכן סברו שהלקוי הוא בטוי לזעמם של האלים על חטאי בני האדם . כיום אנו יודעים שלקויי חמה ולבנה מתרחשים כאשר השמש , כדור הארץ והירח נמצאים על קו אחד . ומכיון שמסלולי הירח וכדור הארץ ידועים לאסטרונומים בדיוק רב , נתן לחזות מראש את המועדים של לקויי החמה והלבנה . לקוי חמה לקוי חמה מתרחש כאשר הירח נמצא בדיוק בקו הראיה בין כדור הארץ לשמש . במצב זה הירח מסתיר חלק של השמש , או את כלה , ומטיל צל על כדור הארץ . מבחינים בין לקוי חמה חלקי - כשהירח מכסה רק חלק של השמש ; לקוי חמה טבעתי - כאשר הירח נמצא במרחקו הגדול ביותר מכדור הארץ , ואז הוא מכסה רק את מרכז השמש ומותיר טבעת אור זוהרת סביבו ; ולקוי חמה מלא - המתרחש בממצע שש פעמים בכל 10 שנים - שבו הירח מכסה את כל פני השמש ( כפי שזה נראה לצופה מכדור הארץ ) , ומטיל צל שקטרו עד 250 קילומטר . לקוי חמה מלא נמשך לכל היותר שבע וחצי דקות . את לקוי החמה החלקי נתן לראות מאזורים נרחבים על פני כדור הארץ . האסטרונומים מנצלים את לקויי החמה לתצפיות בשמש ובכוכבים , שקרני האור שלהם עוברות בקרבתה . בדרך כלל תצפיות כאלה אינן אפשריות , בגלל אורה המסנור של השמש . לקוי חמה יכול להתרחש רק בראשית החדש העברי , משום שאז הירח נמצא בין כדור הארץ לשמש . אולם בדרך כלל , הירח עובר קצת מעל השמש או מתחתיה , ולכן לא בכל ראש חדש עברי יש לקוי חמה . לקוי לבנה לקוי לבנה מתרחש כאשר כדור הארץ נצב בדיוק בין השמש לבין הירח . במצב כזה כדור הארץ מטיל צל על הירח . מאחר שלירח אין אור משלו , והוא רק מחזיר את אור השמש - נעלם אורו כאשר הוא נמצא בצלו של כדור הארץ . לפיכך לקוי לבנה מתרחש רק במחצית החדש העברי , כאשר הירח מלא , משום שבאותה עת כדור הארץ נמצא בין השמש לירח . לקוי ירח מלא יכול להמשך כמאה דקות . אסטרונומיה ירח כדור הארץ שמש לקט , שכחה ופאה מן המצוות החברתיות הנעלות בדת היהודית . התורה צותה על עובדי האדמה להשאיר מעט מיבולם בשביל העניים , האלמנות , היתומים והגרים ( הזרים ) היושבים בתוכם . לקט , שכחה ופאה הם שלוש צורות של שירים שהשארו מן היבולים . לקט ( ויקרא יט ט ) הוא השבולים הנופלות מידי הקוצר בזמן הקצירה ; שכחה ( דברים כד יט ) הוא עמר שנשכח בשדה , ופאה ( ויקרא יט ט ) היא התבואה שחיבים להשאיר בשולי השדה . כל אלה שיכים לעניים ולנצרכים ואין לאסף ולאחסן אותם בגרן . מצוות אלה , וכן מצוות הפרט והעוללות , המורות להשאיר ענבים בכרם לנצרכים , הן מצוות התלויות בארץ . כלומר , הן מתקימות רק בארץ - ישראל . מצוות צדקה וגמילות חסדים למעלה : ליקוי חמה - הירח מסתיר את קרני השמש מאיזור מצומצם על פני כדור הארץ . באיזור זה שורר ליקוי חמה מלא . סביב האיזור הזה , הירח מסתיר רק חלק מקרני השמש , ושם שורר ליקוי חמה חלקי . למטה : ליקוי לבנה - כאשר הירח נמצא בצילו של כדור הארץ , הוא אינו מואר . אם רק חלק של הירח עובר בתחום צילו של כדור הארץ , יש ליקוי ירח חלקי . אם כולו נמצא בצל - יש ליקוי ירח מלא , 03 בשעת ליקוי ירח מלא אפשר להבחין באור אדמדם חלש המאיר את הירח , מקור האור הזה הוא בקרני השמש , שנשברו בשכבת האוויר סביב כדור האוץ וסטו ממסלולן פנימה לכיוון הירח , בשיאו של ליקוי חמה מלא מכסה גלגל הירח את פני השמש . תופעת טבע וו נחשבה על ידי הקדמונים לסימן מבשר רעות .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר