מתוך:  > אביב חדש 10 > לודז'

עמוד:15

יהודים ישבו בעיר משנת 1785 . במאה ה - 19 , כשהיתה לודז'מרכז תעשית הטקסטיל בפולין , החלו היהודים תופסים בה מקום חשוב כיצרנים , פועלים וסוחרים . ערב מלחמת העולם השניה ישבו בה כ - 250,000 יהודים , שהיו 37 אחוזים מהאכלוסיה . זו היתה הקהלה היהודית השניה בגדלה בפולין , אחרי קהלת ורשה . עד השואה היתה לודז'מרכז של תורה וחסידות והיו בה מוסדות כלכלה , חנוך ותרבות יהודיים מפתחים . התנועה הציונית , ה " בונד " - מפלגת פועלים יהודית - ושאר המפלגות היהודיות פרחו בה . בעיר הופיעו שני עתונים יומיים ביידיש ופעלו בה סופרים ידועים , ובהם דוד פרישמן ויצחק קצנלסון . בזמן המלחמה רכזו היהודים בגטו . אל הגטו הובאו גם יהודים מעירות סמוכות , ובראשית 1942 הוחל בגרושם אל מחנה ההשמדה חלמנו . אך הגטו הוסיף להתקים עד קיץ 1944 , יותר מכל גטו אחר בפולין . בהתקרב הצבא הרוסי , החליטו הגרמנים לחסלו כליל וגרשו את כל יהודיו למחנה ההשמדה אושויץ . אחרי המלחמה הוקמה בעיר קהלה חדשה . היא היתה הרכוז היהודי הגדול ביותר של נצולי שואה בפולין ומנתה ב - 1949 כ - 13,000 נפש , אך מאז עלו רבם לישראל . אושויץ גטו פרישמן דוד ציונות קצנלסון , יצחק לוואזיה , אנטואן לורן כימאי צרפתי , מאבות הכימיה המודרנית . לוואזיה גלה את החמצן והסביר באמצעותו את תופעת הבערה . הוא גם הנהיג שיטות שקילה מדיקות בכימיה והפך אותה למדע מדיק . חי בשנים 1743 - 1794 . אנטואן לוואזיה נולד בפריס . הוא החל ללמד משפטים , אך עבר לפקולטה למדעי הטבע . בשנת 765 1 , כשהיה בן עשרים ושתים , הגיש לוואזיה לאקדמיה הצרפתית למדעים עבודת מחקר על תכונות הגבס , ושנה לאחר מכן הגה תכנית להארת רחובות פריס . תכנית זו זכתה אותו בפרס האקדמיה . בשנת 1768 הוא היה לחבר באקדמיה וב - 1785 נתמנה לעמד בראשה . כשפרצה המהפכה הצרפתית בשנת 1789 נבחר לוואזיה כציר לאספה הלאמית . אולם במרחץ הדמים שלוה את המהפכה האשם גם לוואזיה בבגידה , נדון למות והוצא להורג בעריפה . אבי הכימיה המודרנית לוואזיה הפך את הכימיה למדע מדיק . הוא אמץ בעבודתו שיטות שקילה מדיקות וגם גלה כמה חקים כימיים חשובים . תגליתו החשובה היתה הסבר תופעת הבערה . לפניו סברו הכימאים כי תהליך הבערה הוא שחרור של חמר לא - נראה מהגוף הבוער . אולם לוואזיה שקל חמרים שונים לפני הבערה ואחריה , והראה כי משקלו של החמר עולה בעת שהוא נשרף . הוא הסיק שהבערה היא תוספת של חמר ולא אבוד של חמר . לוואזיה הראה גם שהחמר הנוסף בעת הבערה בא מהאויר , וזהה אותו כיסוד כימי - היסוד חמצן . הוא גם הוכיח שנשימתם של בני האדם ובעלי - חיים היא סוג של בערה , מכיון שהחמצן שאנו נושמים מתרכב בגוף עם חמרי המזון ובתהליך זה נוצר חם . אש חמצן נימיה מהפנה הצרפתית לוח השנה האזרחי לוח המחלק את ימי השנה ל - 12 חדשים על פי שנת החמה ( השנה השמשית ) . מכנה גם הלוח הנוצרי או הלוח הכללי . השנה האזרחית יסודה בלוח השנה שקבעו האסטרונומים היונים באלכסנדריה שבמצרים , בימים שעיר זו היתה מרכז תרבותי עולמי . השנה התחילה ב - ו בינואר והכילה שנים - עשר חדשים , או 365 ימים . היו בה 12 חדשים בני 30 יום , ובסוף כל שנה הוסיפו חמשה ימים . יוליוס קיסר הנהיג אותה ברומא בשנת 46 לפני הספירה . לפני כן התחילה השנה הרומאית בחדש מרס . שמותיהם של חדשי השנה הרומאית הקודמת , שנספרה בהתאם לחדשי הירח , נשארו הלוח היוליני ( בתמונה ) , שיצרו האסטרונומים הרומאים על פי הוראת יוליוס קיסר , כלל 365 ימים בשנה . מדי שנה רביעית הוסיפו יום אחד כדי להדביק את פער . תנועת השמשה יהודי לודז'השתלבו בחיי המסחר והתעשייה הערים של העיר . בתמונה - שוק הדגים היהודי בלודז ; 1916 .

אנציקלופדיה אביב בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר