עמוד:151

מקורות וזכרות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , בקטעים ובשירים We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book . . תמונות רישום התמונות נעשה על-פי סדר הופעתן בספר ומצוין בקיצורים : י - ימין ; ש - שמאלן ע - עליון ; א - אמצעי ; ת - תחתון לדוגמה : 39 שת - עמ 39 תמונה שמאלית תחתונה 39 ע - עמי 39 תמונה עליונה עטיפה תמונת רקע : ירמיהו מאת מיכלאנגילו ; ASAP / Bridgeman Art Library - צילום במסגרת ; מתוך : לכל אדם ,... צילום : יובל גליק ז"ל , באדיבות רחל גליק פתח דבר - 5-4 זאב רדובן , ירושלים ההקדשה - 7 מכמורת , 1985 , דליה אמוץ . באדיבות עינם אמוץ ? Bridgcman Art Library ASAP / - 9 ? Berlin . Staatsbibliothek zu Berlin - Preussiseher Kulturbesitz - Orientabteilung ( Ms . Or . quart . 1 101 . 1 \ 1- 8 ? - 11 לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים - 12 f תלס גתרי - 13 ירמיהו , 1943 , יעקב שטיינהרט , באדיבות יוספה בר-און AKG Berlin / Erich Lessing - 19 ? Bibliotheque National de France . Paris - 18 ? ASAP / Bridgeman Art Library - 16 ? Art Library ASAP / Bridgeman - 14 ? - 23-22 » Bettmann / Corbis - 21 הנסיך צירלס : י , Hulton-Deutsch Collection / Corbis - א . Bettmann / Corbis - ש wnvn ; Adam Woolfitt / Corbis - ויצמן - לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים ; התחייבות אביר ; Archivo Iconografico . S . A . / Corbis - הילד המיר ; John Hulme : Eye Ubiquitous / Corbis - העברת מלוכה ; Corbis ? צוערים - באדיבות דובר צה"ל , מדור סיוע , מחלקת צילום - 25 אוסף שבדרון , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל א ביב - 26 « רפי nn ASAP ^ פולחן ומוסר - 2 מנורה מאולתרת , נגב - 29 ? Robert Capa . Magnum Photos , 1950 , גארו n ^ i - 30 ? ASAP /^ זאב רדובן , ירושלים 32 ? י - זאב רדובן , ירושלים 32 * א - מוזיאון ישראל , ירושלים 32 ? ש - זאב רדובן , ירושלים 33 ? ע - מייק 33 ? ASAP / 11 M ת - חנן ישכר - 34 זאב רדובן , ירושלים ו 35 י - מוני הרמתי , דובי טל - אלבטרוס 35 ש ; ASAP / UPl / Corbis-Bettmann - rayon 137-36 « Art Library ASAP / Bridgeman - בדואי מתפלל - איתמר גרינברג ; מעריצי אלביס ; Kevin Fleming / Corbis - הכותל המערבי - ישראל , ASAP / ui'P מניח תפילין - אלכס ליבק ; צליינים - דוד rwrt mrar ? פסל לנין , David Forman ; Eye Ubiquitous / Corbis - סטלין - 38 Corbis - רשות הדואר - השירות הבולאי ( מעצב : א . ברג , יום הופעה : / ז / ז בתמוז היתשמ"ה ) 39 ? ע AKG Berlin / Erich Lessing - 39 ית 39 » AKG Berlin - שת ASAP / Bridgeman Art Library - - 40 בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב 41 ע - זאב רדובן , ירושלים 41 » ת - 42- באדיבות פרופי ישראל פינקלשטיין , המכון לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב שקר ואמת - 43 שי גינות - 45 * AKG Berlin / Erich Lessing - 44 ? לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים - 49 ? ריצירד - 51 ? AKGBerlinAVerner Forman - 50 ? ASAP ^ 'ira בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב 57 » AP Photos - 55 ? Burgerbibliothek Bern . Cod . 120 II f l () lr - 53 » י - פסל עמודי הזית ופארק הזיתים ברמת רחל - ירושלים , רן מורין , ( 1997 -1987 ) באדיבות רן מורין 57 ? ש - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : דוד חריס . באדיבות מיכאל נצר : 59-58 ? שריפת הספרים - ארכיון יד ושם , ירושלים ; ניתוץ חומת ברלין ; Bettmann ASAP / - ויה דולורוזה - 1973 , באדיבות מוטי מזרחי ; החלפת אדמות , מצר - מסר - 1972 , באדיבות מיכה אולמן ; הדגל - 1983 , באדיבות רחל גלעדי ; עובדי אל-על - אלי דסה Jack Moebes / Corbis - 60 ASAP / Bridgeman Art Library - 66 ? ASAP / Bridgeman Art Library - 63 ? Bettmann / Corbis - 61 אד 0 ושליח - 67 מדבר יהודה ( תצפית לכיוון ירדן , ( ערד , 1982 , יואל קנטור - 69 ? AKG Berlin - 68 זאב רדובן , ירושלים - 71 ? זאב רחבו , ירושלים - 73 ? מוזיאון ישראל , ירושלים Bettmann / Corbis - 75 ? Hulton / Archive - 74 ? - 78 משפחת גוטמן ומוזיאון נחום גוטמן , נווה צדק , תל אביב , צילום : אברהם חי - 81 Arehivo Iconografico . S . A . / Corbis ? 79 ? לשכת העיתונות הממשלתית , ירושלים : 83-82 /? ירמיהו מאת רמברנדט ; AKG Berlin - ירמיהו מפוסל בשיש ; Archivo Iconografico . S . A . / Corbis - ירמיהו מאת מיכלאנג'לו ; ASAP / Bridgeman Art Library - ירמיהו , 1957 , יעקב שטיינהרט - באדיבות יוספה בר-און : ירמיהו מאת דורה - מתון : תנ"ך בתמונות , גוסטב דורה ; ירמיהו והבור - 85 « AKG Berlin - 84 » Archive / Corbis Historical Picture - משלחת חפירות חצור , המחלקה לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים . באדיבות פרופי אמנון בן-תור 90 ? Bettmann / Corbis - 87 י - זאב רדובן , ירושלים AKG Berlin / Erich Lessing - 94 ? AKG Berlin / Erich Lessing - 92 ? הנביא והממסד - 95 מתוך : לכל אדם ,... יובל גליק ז"ל , באדיבות רחל גליק - 99 Archivo Iconografico , S . A . / Corbis - 981 זאב רדובן , ירושלים - 101 , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים 107 » Bettmann / Corbis ? 106 « AKG Berlin - 103 ; ע - מכון ליאו בק , ניו יורק . תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 107 * ת - בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב - 108 ? ? ארכיון יוו"א , ניו יורק . תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 110 מוזיאון ישראל , ירושלים י 1115-114 ? AKG Berlin / Erich Lessing - 113 f Corbis Gianni Dagli 0111 / - 111 המלך לואי פיליפ - מתוך : " ; Le Charivari . [ 834 צעירי המפלגה" - באדיבות דני קרמן ; גיאורג גרוס ; AKG Berlin - סמל מלכותי - מת 1 ך ; Chaval zum Lachen und zum Heulen © I 969 Diogenes Verlag AG Zurich ; שולחן הממשלה - באדיבות יעקב שילה ; שכבות חברתיות בחברה הרוסית - מתוך : . Die Karikatur der europiiischen Vollker . Eduard Fuchs . Albert Langen , Miinchen . 1921 - 116 מוני הרמתי . דובי טל - אלבטרוס 117 [ י - באדיבות רשות העתיקות . צילום : מוזיאון ישראל , ירושלים >• 117 ש - 118- באדיבות פרופי דוד אוסישקין , המכון לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר