עמוד:147

גנ ; ה / ו \ ו * ותו * והנחוצות jpuDTMn לצד העיסוק הרחב בברית החדשה מצאנו אזכור לארבעה מאמרים העוסקים בפסוקים 19-14 בנושא בכיה של רחל . אחד המאמרים האלה שייך לענף חדש יחסית בפרשנות המקרא - הפרשנות הפמיניסטית . בקרב הפרשנויות הפמיניסטיות יש גישות פרשניות רבות , אולם לרובן דעה משותפת : העובדה שכל ספרי התנ"ך ( או רובם ) חוברו על ידי גברים ושרוב עבודות הפרשנות הגדולות נכתבו במרוצת הדורות על ידי גברים היא אינה עובדה טכנית גרידא . מדובר בעובדה מהותית ביותר , ה"צובעת" את הטקסט בצבעים מסוימים ודוחקת הצידה זוויות התייחסות נשיות . לעתים הפרשנות הפמיניסטית מנסה להצביע על דחיקת הזווית הנשית מהטקסטים וללמד את הקורא להיות קשוב לדחיקה כזו ; ולעתים היא מבקשת להתחקות אחר קולות נשיים במקרא , המבצבצים בו למרות הכול ומבהירים את מידת הרלוונטיות של המקרא עבור מי שנקודת המבט הפמיניסטית היא עבורו נקודת מבט מרכזית . פסוקים 21-14 בירמיהו ל"א משמשים כר נרחב לפרשנות פמיניסטית בגלל נקודת המבט הנשית הבולטת בקטע : האל , בדברי הנחמה שלו , פונה אל אישה , אל רחל : פועל הציווי הוא בגוף נקבה - "מנעי , " וסיומות השייכות של שמות העצם מעידות אף הן על פנייה ישירה לאישה - קולך , עינייך , פעולתך וכוי . אפרים , לעומת זאת , אינו זוכה לפנייה ישירה כזו . לפי אחת הפרשנויות הפמיניסטיות אלוהים מזדהה עם העמדה האימהית בפסוקים אלה ומבטא נקודת מבט נשית . פרשנות זו מקבלת חיזוק גם מסיומו של פסוק : 19 אהבתו של ה' מבוטאת באמצעות דימוי של האברים הפנימיים - "על כן המו מעי לו רחם אךחמנו נאם יהוה " . שימוש במילה "מעיים" בהקשר של אהבה מרמז לנשיות . למשל , בתיאור אהבת אישה במגילת שיר השירים ( ה ( 4 , נאמר : "דוךי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו " . במקומות אחרים בתנ''ך ( בראשית כה ; 23 , רות א cot , ירמיהו לא ( 19 , המעיים הם שם נרדף לרחם . ה' מזדהה , אם כן , עם רחל , ואהבתו מתוארת כאהבת אם . גם הדימוי לאפרים - "הבן י _ קיר לי אפרים ... י ^ ד שרשעים" - מלמד על הזדהותו עם האם המבכה . האם האנושית מקוננת ומסרבת להינחם , והאם האלוהית הופכת אבל לחסד ושמחה . סיכום הכרנו את רמבי'י " , מושיענו '' בסבך המאמרים במדעי היהדות . ראינו שגם עצם העיון ברשימה הביבליוגרפית , עוד לפני קריאת המאמרים עצמם , יכול ללמד אותנו דברים רבים . העיון בעזרת רמב"י הוביל אותנו לקריאות פרשניות המתעניינות במיוחד בפרק ל"א . נגענו על קצה המזלג בקריאה נוצרית ובקריאה פמיניסטית של קטעים מהפרק . מסע בעקבות פרקים או נושאים אחרים יכול להפגיש אותנו עם עולמות דעת נוספים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר