עמוד:144

כאשר בוחרים , למשל , בפרק ל"א , מקבלים הפניה ביבליוגרפית למאמרים שנכתבו על הפרק הזה . הנה מסך אחד כזה : מעיון בהפניה הביבליוגרפית אפשר ללמוד דברים רבים על המאמר המצוין בה . נתבונן למשל בהפניה הזאת : זלעמן יצחק אריה : תפיסת הנבואה בהיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית והכרוניסטית ( עם נספח על ספר ירמיהו . ( בתוך . "מחקרים בספרות המקרא , " תשנ"ב , עמי . 228-205 לכל תחום דעת יש בדרך כלל ביטויים ומונחים המאפיינים אותו . אם אנו מוצאים ביטויים כאלה בשם המאמר הם יכולים לרמוז לנו על תוכנו . בדוגמה שלפנינו שם המאמר מכיל מונחים מחקריים , ואפשר להסיק שמדובר במאמר בחקר המקרא . השימוש במונח " דויטרונומיסטית" מבהיר לנו שהמאמר מתקשר לתפיסות של ביקורת המקרא , וכנראה אינו מייצג פרשנות מסורתית . אם שם המאמר היה למשל "מבנים פרוזודיים בשירת ירמיהו" היינו משערים שמדובר במאמר בעל הדגשים ספרותיים . אי אפשר להסתפק רק בשם המאמר , כי לעתים השם מטעה . למשל , מאמרו של א' בירם "מס עובד" הוא מאמר בחקר המקרא ולא בחוקי מיסים , כפי שאולי היינו יכולים לחשוב , לכן כדאי לנסות ולהפיק מידע גם מהפרטים האחרים הנמסרים לנו . ציון המקור שבו התפרסם המאמר יכול גם הוא לרמוז על תחום הדעת שהוא מתקשר אליו . בדוגמה שהבאנו הכותרת "מחקרים בספרות המקרא" מחזקת את הרושם שמדובר במאמר מחקרי ולא במאמר תיאולוגי או פילוסופי . אם המאמר היה מתפרסם בכתב העת "הספרות , " בעלון ישיבת "הר עציון" או ב"הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה" היינו מגיעים למסקנות שונות לגמרי . מלבד מידע על תחום הדעת שהמאמר שייך אליו אפשר ללמוד מרמב"י דברים רבים נוספים : אנו יודעים מה אורך המאמר - בהפניה הביבליוגרפית מצוין באילו עמודים בספר המאמר מופיע . אנו יודעים גם שהמאמר אינו מתייחס לפרק מסוים בספר ירמיהו אלא לספר בכללותו , מפני שהגענו לשם המאמר דרך בחירה בקטגוריה "ירמיהו הספר , " וכן הלאה . הדפדוף ברמב"י מאפשר לנו לקבל מידע רב גם על מגמות שונות בעיסוק במקרא בשנים האחרונות . M נ / 1 בו * 1 V נוק ו " א בירמיהו בשעים האחרוגוו / ל ? הטבלה שבעמוד הבא מכילה כמה נתונים שאספנו מרשימת המאמרים ( לא ספרים שלמים ) העוסקים בפרק ל"א מספר ירמיהו שנכתבו בחמש עשרה השנים האחרונות . עיינו בטבלה ושימו לב לפרטים האלה.- א . אילו קטעים בפרק עניינו את החוקרים במיוחד ! ב . באילו שפות נכתבו המחקרים הרבים ביותר ! ג . באילו מקומות בעולם נוצר המספר הרב ביותר של מחקרים על פרק ל"א ! ד . מתוך אילו תחומי דעת נחקר פרק ל"א בשנים האחרונות ! ה . באילו שנים נכתבו הכי הרבה מחקרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר