עמוד:137

הטבלה שלפניכם משווה בין פסוקים 22-19 בנוסח המסורה , לבין אותם הפסוקים בשחזור לעברית , על פי תרגום השבעים . עיינו בה . נוסח המסורה - פסוקים 22-19 א . מה מהבטחות ירמיהו על פי נוסח המסורה לא מופיע בנוסח המשוחזר ; ב . איזה משני הנוסחים תואם יותר , לדעתכם , את המסר העולה מקטע זה ( כפי שניסחתם אותו . ( נמקו את תשובתכם . ג . יש חוקרים הטוענים כי נוסח המסורה משקף מהדורה מאוחרת יותר של הספר . לדעתם של חוקרים אלה בנוסח המסורה נוספו פרטים , והם מעלים השערה שנוסח זה נוצר לאחר החורבן . הסבירו כיצד אפשר לבסס טענה זו על לשון פסוקים 22-19 שבשני הנוסחים . נוסח משוחזר על פי תרגום השבעים לפסוקים 22-19 כי כה אמר ה' על יתר הכלים אשר לא לקחם מלך בבל בגלותו את יכוניה מירושלים בבלה יובלו נאם ה' ק 0 ע מספר ישעיהו שנתגלה בקומראן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר