עמוד:136

תגלית & ו / 7 ו \ ה / ¥ 7 // J // לצד ראיות מסוג זה , המתבססות על הכתוב בספר כפי שהוא מופיע לפנינו , החוקרים נשענים על נוסחים אחרים של הספר . כבר במאה השלישית הבחין אוריגנס , שהיה מאבות הכנסייה הנוצרית , שספר ירמיהו בתרגום השבעים * קצר בהרבה ( בכ ( 15 % - מספר ירמיהו שלפנינו , בנוסח המסורה . "" בנוסף לזה , הספר שבתרגום השבעים מסודר בקטעים מסוימים באופן שונה מהספר שלפנינו . אפשר כמובן להסביר שוני זה בעבודת תרגום לא מדויקת , אולם חוקרים במאה הקודמת העלו את ההשערה שספר ירמיהו בתרגום השבעים התבסס על מהדורה קדומה יותר של הספר , שהייתה גם קצרה יותר . ב1947- החלו להתגלות כתבים של כת קומראן * - שחיה במדבר יהודה . תגלית זו הביאה למהפך בחקר המקרא בכלל , ובחקר שאלת עריכת ספר ירמיהו בפרט . בין כתבי הכת נתגלו גם קטעים מספר ירמיהו . נוסח הקטעים האלה קצר יותר מנוסח הקטעים המקבילים להם בספר ירמיהו שלפנינו ( נוסח המסורה . ( חוקר המקרא עמנואל טוב הראה שקטעים אלה דומים מאוד לנוסח הספר על פי תרגום השבעים . הסמול כיצד גילוי ספר ירמיהו בכתבי כת קומראן תומך בהשערה שספר ירמיהו התגבש בהדרגה , ו בתקומת שתות נוספו לו רבדים חדשים . עיינו בירמיהו כז . 22-12 , בקטע זה חוזר ירמיהו על מסר אחד שלוש פעמים ובכל פעם הוא מופנה למישהו אחר - פעם הוא מופנה אל העם , פעם אל המלך , ופעם אל הכוהנים . מהו המסר ! * תרגו 0 השבעים - ראו עמי . 53 * נוסח המסורה - לספרי המקרא יש נוסחים שונים שהתבססו על כתבי יד שתים . נוסח המסורה הוא הנוסח שנקבע במסורת היהודית כנוסח המחייב והמקובל של ספרי המקרא . נוסח המסורה גובש בעיקרו כבר בימי הבית השני . עד למאה ה10- עסקו חכמי המסורה בדיוק הנוסח ובגיבוש דרכי ההגייה שלו . *? ? ? כת קומראן - ב1947- נתגלו ליד קומראן שבמדבר יהודה מגילות מימי בית שני . מגילות אלה כוללות שרידים מרוב ספרי המקרא וכתבים המשקפים אמונות וחוקים של הכת . הכת , שפרשה מהחיים בירושלים , החזיקה בשלם אמונות עשיר ובמנהגים קפדניים והתנגדה לאורחות החיים האחרות . חוקרים רבים נוטים לזהות כת זו עם האיסיים המוכרים לנו ממקורות אחרים ( כמו כתבי יוסף בן מתתיהו . ( קטעים מספרי המקרא שהתגלו באזור מהווים מקור חשוב לחקר התגבשות הנוסחים השונים של הטקסט המקראי . אזור מערות קומראן במדבר יהווה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר