עמוד:135

" להרוג" את הסנדק בגיל צעיר יותר , או לחתן אותו עם שחקנית יפה יותר . גוף הסרט "התקדש" והתקבע כבר בעיני מאות אלפי צופים ברחבי העולם , שראו את הסרטים המקוריים , ואם הבמאי מעוניין לספק להם סרט המשך , הוא צריך להישאר נאמן למה שהוצג בסרטים הראשונים . jj' 7 v ספר ירמיהו העריכה של ספר ירמיהו דומה במידת מה לעריכה של " הסנדק . " באותו האופן , סמר חלק מהחוקרים , התגבש ספר ירמיהו . לספר הייתה מהדורה קדומה יותר ובה אוסף של נבואות . במשך השנים נוספו לספר קטעים נוספים , כמעט בלי התערבות בטקסט הראשוני . ייתכן שתהליך הצירוף של הקטעים השונים נפרש על פני מאות שנים , והיו מעורבים בו אנשים בעלי עמדות מגוונות , שנשאו מסורות שונות . למשל , סביר להניח שפרק כו ופרק ז לא היו שייכים במקור לאותה "שכבה / ' ולכן אף על פי שהם מתארים כנראה את אותו המאורע , הם לא מופיעים יחד בספר . למה אנחנו מניחים שהייתה "מהדורה" קדומה קצרה יותר לספר ! חשוב לזכור שאין לנו מידע חד משמעי בעניין , אבל יש כמה ראיות שמעלות את ההנחה הזאת : בתוך הספר יש ראיות שלא רק ירמיהו היה מעורב בכתיבת הספר , ושהיה קיים קובץ נבואות של ירמיהו עוד בחייו . ? עיינו בספר ירמיהו בפרק לו . 32 ; 23-19 ; 6-1 , הסבירו כיצד אפשר להסיק מפסוקים אלה שלא רק ירמיהו היה מעורב בחיבור ספרו , ושהיה קיים קובץ נבואות שלו עוד בחייו . »\ ה jnn * m תחיבת הפסוקים ו * טי , נזט ? ראיה מסוג אחר מתבססת על היבטים ספרותיים של הספר . בפרקים שונים בספר זיהו חוקרי מקרא מקומות רבים שבהם נתחבו פסוקים ומשפטים לתוך הטקסט , ועל פי האופן שבו הם משתלבים בהקשר אפשר להסיק שהם נוספו לטקסט המקורי לאחר שכבר חובר . למשל בפרק יח ( פס' ( 6-1 ירמיהו משווה בין "היוצר" - הקדר , המכין כלי חרס - לבין האל : כשם שהיוצר עושה בחומר כרצונו כך האל יכול לעשות בבני ישראל כרצונו : בפסוקים 10-7 ניתן פירוש מפורט יותר למשל זה , ולדעת חוקר המקרא אלכסנדר רופא פסוקים אלה "נתחבו ' לטקסט בתקופה מאוחרת לחיבורו . על סמך מה אפשר לטעון טענה כזו ? אם נתבונן בפשר הניתן בפסוקים , 10-7 נראה שהוא אינו הולם את המשל . המשל מדגים את יכולתו הלא מוגבלת של האל לעשות בעם כרצונו - "כחומר ביד היוצר ; " לעומת זאת הפ ^ ר מדגים רעיון מנוגד , האומר שלאדם יש יכולת לבחור ולהשפיע על גורלו ; בנוסף לכך , בפסוקים 10-7 לא מוזכרים פרטים השייכים למשל בית היוצר שבפסוקים , 6-1 ואילו בפסוק 11 מופיעה שוב המילה "יוצר , " והוא נראה המשך טבעי של פסוק . 6 חוקרי מקרא הצביעו על העובדה שבמקרים רבים של תחיבת משפטים בספר ירמיהו חוזרת שורה של עמדות אופייניות , כמו הדגשת חופש הבחירה של האדם , תמיכה בברית יאשיהו ועוד . עמדות אלה מאפיינות את האסכולה המשנה-תורתית ( הדויטרונומיסטית , ( ולכן יש להניח שספר ירמיהו עבר בשלב כל שהוא עריכה או עריכות דויטרונומיסטיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר