עמוד:133

jnnv סכר ירמיהו בתחילת פרק כו ( פס' ( 7-1 ירמיהו מדבר אל העם , אך אין בדבריו נבואה שלמה , אלא רמז לדברים שנאמרו במקום אחר . התגובה של העם לנבואה שאינה נשמעת כאן היא ניסיון להרוג את ירמיהו . הנבואה עצמה שהרגיזה את העם מצויה כנראה בפרק ז . מדוע מחברו של ספר ירמיהו לא חיבר בין הנבואה לבין התגובה שהיא גררה ! מיהו בכלל מחבר הספר ? האם איש אחד חיבר את הספר כולו וגם ערך אותו ? התלמוד הבבלי ( מסכת בבא בתרא , דף טו , עמוד א ) מייחס את חיבור הספר לירמיהו עצמו : " ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות [ מגילת איכה . " [ חוקרי המקרא המודרנים לא נוטים בדרך כלל לייחס חיבור של ספר מספרי המקרא לאדם אחד מסוים . הם חושבים שאין להניח שהאיש ירמיהו ישב ליד שולחנו בענתות וחיבר את הספר שלפנינו מראשיתו ועד סופו . סביר יותר להניח שהספר המונח לפנינו עבר גלגולים שונים מידיהם של אנשים שונים . הנביא ( אולי כמה נביאים ) נשא נאומים בעל פה , ולאחר זמן מה נאומים אלה הועלו על הכתב . ייתכן שהטקסטים נכתבו על ידי כמה אנשים , ייתכן שהם נכתבו במשך תקופה ארוכה ( שנים ספורות , או עשרות שנים , או אולי אפילו מאות שנים ;( סביר מאוד להניח שלאחר שהטקסטים נכתבו הם עברו תהליך ממושך של עיבודים ועריבות והועתקו מאות פעמים . לכן אין להניח שיש דמות אחת שעומדת מאחורי ספר ירמיהו ( או כל ספר אחר , ( ושהיא אחראית לכל מה שמופיע בו . הדמות שאחראית יותר מאחרים למבנהו של הספר המוגמר היא העורך הסופי , שלפעמים חי שנים רבות לאחר חיבור הטקסטים . אם אנו מקבלים את כיוון החקירה הזה , נעדכן את השאלה שמעסיקה אותנו - מדוע עורך הספר לא חיבר את הנבואה שבפרק ז עם זו שבפרק כו ? על פי מה סידר העורך את הספר ? 0 יו הנודרים טקסטים גסנול נניח שאתם מחליטים לסדר אסופה של טקסטים שחיכרתם במשך כמה שנים . לרשותכם קשת מגווונת של טקסטים פרי עטכם - הגיגים , מחברת מבית הספר , מכתבים , שירים , חיבור " ) מה עשיתי בחופש הגדול , ( " רשימת מכולת , מאמר " ) התרבות העברית לאן , ( " קטעי יומן " ) קמתי , התרחצתי , צחצחתי שיניים ( " וגרפיטי " ) ישוחרר מייק טייסון . ('' כיצד תסדרו את הטקסטים באסופה ? יש אפשרויות שונות לסידור : מילונים ואנציקלופדיות מסודרים בדרך כלל לפי סדר האלף-בית של ערכים ; ספרי היסטוריה בנויים לרוב לפי סדר כרונולוגי של האירועים המתוארים ; יש ספרים המסודרים לפי סדר כרונולוגי של יצירת הטקסטים , המופיעים בהם ( כך למשל מסודרת אסופת שירי "החיפושיות ;( " יש ספרים שמסודרים לפי נושאים , כמו "דפי זהב" ( פחחים , שרברבים ופו ( ' או "כל כתבי רבי יהודה הלוי" ( שירי אהבה , קינות , שירי ארץ ישראל . ( איך העורך מחליט לפי מה לסדר את הטקסטים שלפניו ? הוא מעיין בכל הטקסטים ומנסה למיין אותם לקבוצות עפ"י קווים משותפים . לפעמים עומדות לפניו כמה אפשרויות של סידור והוא בוחר באחת מהן , לפי רצונו . בחלק מספרי המקרא אפשר לזהות בבירור את העיקרון המארגן שהנחה את עורכי הספר : ספר בראשית , למשל , מסודר פחות או יותר על פי סדר כרונולוגי - אנו עוברים מהאדם הראשון לנוח , וממנו לאברהם , יצחק ויעקב . ספר יחזקאל מסודר על פי נושאים - נבואות תוכחה , נבואות על הגויים ונבואות נחמה . איך ₪ \ דו סכר ירמיהו ? ? עיינו בירמיהו א , 3-1 , כא ; 3-1 , כו . 1 , הסבירו מדוע , לפי פסוקים אלה , קשה לומר שספר ירמיהו מסודר על פי סדר כרונולוגי ? ? לפניכם רשימה של הנושאים העיקריים שהספר עוסק בהם . נסו לשער מדוע הספר סודר באופן כזה דווקא . פרקים א-כה : בעיקר נבואות פורענות . פרקים כז-לה : בעיקר נבואות נחמה . פרקים nr . סיפורים מחיי ירמיהו . פרקים מו-נא ; נבואות על הגויים . פרק נב : תיאור גורל מלכי יהודה האחרונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר