עמוד:130

? עיינו בירמיהו לא . 14 , יש הטוענים כי פסוק זה תומך במסורת שלפיה רחל נקברה על גבול ממלכות ישראל ויהודה . א . הסבירו כיצד אפשר לבסס טענה זו על הכתוב ( היעזרו במפה שבעמוד . ( 129 ב . הסבירו כיצד האזכור של "רחל" ו"רמה" בנבואת ירמיהו מדגיש את חזון איחוד הממלכה . ג . עיינו בדברי המדרש : " ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת , מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת ? אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם , לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים , הדא הוא דכתיב [ וזהו שנכתב ] ( ירמיהו לא ( 14 , 'קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה " . ' ( בראשית רבה , וישלח , פרשה פב , סעיף י ) בעלי מדרש זה דורשים את הפסוק בבראשית לה 19 , המספר על קבורת רחל בידי יעקב . הם שמים לב שנאמר שם כי רחל נקברה בדרך . לפי מדרשם זוהי הדרך שבה עברו בני ישראל בדרכם לגלות , ובעוברם על יד קברה היא מבכה את מר גורלם . כך מקשר המדרש בין סיפור קבורתה של רחל לבין ירמיהו לא . 14 , ? עיינו בירמיהו מ 1 , והסבירו כיצד האזכור של העיר בפסוק זה עשוי לחזק את דברי המדרש . וככל זאת , היכן קמרה רחל ? כאמור , לגבי מקום קבורת רחל יש במקרא שתי מסורות סותרות . סתירה זו היא סוגיה בעייתית אצל חז"ל . המדרש מספר ששאלה זו הוצגה בפני רבי ינאי ורבי יונתן על ידי אדם שרצה להקניט אותם.- ... " והלא צלצח בגבול בנימין וקבורת רחל בגבול יהודה " ... בראשית רבה , וישלח , פרשה פב , סעיף ט ) על קבורתה של רחל בבית לחם אנו למדים בספר בראשית : " ויסעו . . — מבית ... אל - .. ויהי . ? עוד כברת — . . הארץ ' vT T לבוא T אפרתה — TT : v ותלד •• : T רחל - " והקש 1— : בלדתה : ... T ; ותמת TTT רחל - " ותקבר "IT - בדרך I v v : אפרתה TT : .- הוא בית •? לחם " . V T ( בראשית לה ( 19 , 16 , אולם פסוקים אלה סותרים פסוק אחר , הנמצא בהנחיות שנותן שמואל לשאול לאחר פגישתם הראשונה בעיר שבתו של שמואל - הרמה : " בלכתןל : . :: י היום - מעמדי " ? T ומצאת T T T שני " : אנשים T ~ : עם ? קברת ~\' t רחל r " בגבול : בנימן ? : 1 ' בצלצח : :-.-: ואמרו : T אליה •• I v נמצאו ... האתנית s— : T אשר 7— הלכת T : ~ T לבקש : '"~ : והנה " נטש - T אבין : 1 ? T את ?? דברי " : ? האתנות : : T ודאג — T לכם v T לאמר ?? מה nim T לבני " . ( שמואל א י ( 2 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר