עמוד:128

0 מלבד הקשרים הרעיוניים בין פרק ג לפרק ל"א יש בין שני הפרקים קשרים נוספים , היכולים להעיד ששני החזונות גובשו באותה התקופה . א . קראו ירמיהו ג . 17-6 , מצאו לפרוות שתי נקודות דמיון בין קטע זה לבין ירמיהו ל"א ( נקודות הדמיון יכולות להיות תוכניות או סגנוניות . ( ב . מתי נאמרה הנבואה שבפרק ג ! אפשר לנסות ולהבין את התנגדותו של ירמיהו לברית הכתובה דרך הוויכוח שלו עם סופרי תורת ה ; ויכוח זה בא לידי ביטוי בירמיהו ח . 8-5 , א . קראו פרק ח . 8-5 , הסבירו כיצד אפשר לבסס על פסוקים אלה את הטענה שאם אין ממלאים אחר רוח הכתוב בתורת ה , ' תורת ה' כאילו נכתבה לשקר . ב . עיינו בירמיהו ז . 5 , מהו משפט הי על פי פסוק זה ? הנביא דורש את התורה שבלב במקום התורה הכתובה בספר . על איזה רקע נאמרו דברים אלה ? יש הסבורים שדברים אלה נאמרו בתקופת יאשיהו , וכפי הנראה דבריו אלה של ירמיהו מביעים אכזבה מהיחס של העם לספר התורה שעליו כורת יאשיהו ברית עם העם ( מלכים ב כג . ( 3-1 , ביטוי אחר , אולי ישיר יותר לאכזבה מברית זו , אפשר למצוא בירמיהו יא . 9-1 , א . קראו ירמיהו יא 9-1 , ומלכים ב כג . 3-1 , הביאו שתי ראיות היכולות לבסס את הטענה כי ירמיהו מדבר על הכרית שנכרתה בימי יאשיהו . ב . ספר הברית , שבעקבותיו נכרתה הברית של ימי יאשיהו , הוא לדעת חוקרים רבים ספר דברים . קראו דברים כז 26 , וירמיהו יא . 3 , כיצד יכולה ההשוואה בין שני הפסוקים ללמד על קשר נוסף כין ירמיהו יא לבין הברית של יאשיהו ? ג . האם יש פסוקים נוספים בפרק יא שמבוטאת בהם האכזבה של ירמיהו מקיום הברית ? הסבירו . עד כה ראינו כי ירמיהו מציב תפיסה משלו לארון הברית ולאופי הברית בין ה' לבין העם , תפיסה המנוגדת לתפיסה המקובלת של העם . גם בנוגע למקדש יש לירמיהו תפיסה שונה ( ז . ( 5-3 , עיינו ביחידה '' פולחן ומוסר . " מהי השקפת העולם העומדת בבסיס תפיסות אלה ? נראה שירמיהו , שבימיו מצאו את ספר הברית , שבימיו בוצעה אחת הרפורמות הגדולות בעבודת אלוהים , שבימיו נכרתה מחדש הברית עם העם - ירמיהו זה מבקש עתה לנתק את האמונה ואת עבודת ה' מחפצים ממשיים ולהפוך אותם למופשטים . הוא נלחם בסמלים החיצוניים , כיוון שלדעתו הם מאפילים על הערכים שהם מסמלים . מהי המציאות שמביאה את ירמיהו לתפיסה חדשה בנוגע לברית עם הי ? אפשר לשער שאמונה זו התעוררה לאחר שנת 586 לפנה"ס - שנת חורבן ממלכת יהודה . אמונה זו סייעה לאנשי יהודה הגולים לשמור על תרבותם ודתם ללא מקדש , ללא ארון ברית ה' וללא לוחות הברית . אלה , לפי חזונו של ירמיהו , אינם הכרחיים לקיום האמונה בה , ' ולעתים אפילו פוגעים בה . 1 HT ) m VQ את אוון הברית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר