עמוד:126

מה 'גופן העתיד ? דברי נחמה נאמרים בשעה של מצוקה , כאב וסבל בחייו של אדם בודד ובחיים של עם . מה שמנחם בנבואת הנחמה של ירמיהו הוא החזון לעתיד , תיאור של עתיד טוב יותר . מחזון העתיד של הנביא אפשר ללמוד לא מעט על הנביא ועל אישיותו . למשל , הנביא ישעיהו ( ישעיהו פרק ב ) מציג חזון חובק עולם ומנבא על זאב הגר עם כבש ועל הפיכת בית ה' למרכז עולמי . לעומת זאת הנביא יחזקאל ( יחזקאל פרקים מ-מח ) עוסק בחזון העתיד שלו בפרטים - נבואתו כוללת תיאור מפורט ומדוקדק של מידות בית המקדש העתידי . מהו חזונו של ירמיהו ? על איזה עתיד הוא חולם ? 2 הנביא מתאר את המצב העתידי ( פסוקים ( 35-3 באמצעות תמונות . לפניכם תיאור מילולי ( במילים שלנו ) של התמונות . אילו פסוקים מתארים כל תמונה ? ? לא תושמע טענה על גמול לדורות . ? בחברה החדשה שתחזור מהגלות יהיה מקום גם לחלשים . ? בני אדם ינהגו בדרך הנכונה מתוך אמונה ולא מתוך כפייה . ? בארץ יהיה שפע של חיטה , כרמים , זיתים ועדרים . ? העם השב לארצו ולאלוהיו ייזכר בחטאיו ויתבייש בהם . ירמיהו מתאר את העתיד הטוב כניגוד למה שהיה בעבר . מהו הניגוד המתואר בפסוקים ? 27 , 12 ח העובדה שמדובר בשינוי דרמתי , שבעקבותיו דברים רבים לא יהיו עוד כפי שהיו , באה לידי ביטוי בשימוש החוזר במילה המנחה "עוד . " א . מצאו וציינו את הפסוקים שמופיעה בהם המילה 'יעוד . '' ב . המילה "עוד" מופיעה בהקשרים חיוביים ( שוב ) ובהקשרים שליליים ( לא עוד . ( מה פירוש '' עוד '' בפסוקים , 4 , 3 ומה הפירוש בפסוקים ? 33 , 28 ירמיהו מנסה לתאר שינוי בתפיסות , באמונות , באווירה . כדי להמחיש את השינוי הוא בוחר להתמקד באופן שאנשים ידברו בעתיד , בכינויים שהם יצמידו למקומות ולתופעות ובפתגמים שהם ייצרו . | 3 כשאנשים ירצו לברך זה את זה הם ישתמשו בכינויים חדשים לירושלים ( פסוק . ( 22 א . מה יהיה הכינוי של ירושלים בעתיד ? ב . מה מבטא השינוי בכינויים ? ביטוי ספרותי לשינוי מתקבל בעזרת שימוש בביטויי הזעם והתוכחה שהופיעו בנבואת ההקדשה ( פרק א , ( שפתחה את ספר ירמיהו . השוו בין ירמיהו פרק א 12-9 , לפרק לא 27 , הסבירו כיצד השוואה זו מדגישה את השינוי הצפוי . 0 פסוקים 29-28 מצביעים על שינוי בתפיסת הגמול - פתגם מסוים , הקשור לתורת הגמול , לא ייאמר עוד . א . מהו השינוי שמשתקף מהפסקת שימוש בפתגם ? ב . יש הסבורים שתפיסת הגמול העולה מדברי ירמיהו סותרת את התפיסה העולה מספר שמות כ . 6-3 , בססו טענה זו על הפסוקים משני הספרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר