עמוד:124

טענה שמשית כימי הרפורמה של יאשיה 1 הייתה שאיפה לחידוש ימיה של הממלכה המא 1 תדת . את הטענה הזאת מסכם בקצרה ההיסטוריון בוסתנאי עודד : " הרפורמה הפולחנית , שעניינה ריכוז עבודת הקודש בירושלים , הייתה כרוכה בהידוק הקשר של העם עם בית המלוכה , שמושבו בעיר הבירה . יתרה מזו , הרפורמה של יאשיהו חרגה מעבר לתחומי ממלכת יהודה והתקיימה בתחומה של ממלכת ישראל לשעבר , שהייתה מאורגנת בפחוות ( שומרון ומגידו , ( מאז המאה ה8- לפנה"ס . ראיה לכך נזכרת במלכים ב כג , 19 , שם נאמר כי יאשיהו השמיד את המזבחות ואת הבמות 'אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל ... ' אם נסכם את העדויות והראיות מן המקרא , הארכיאולוגיה והאפיגרפיה [ המחקר של כתובות עתיקות ] נלמד , שיאשיהו הרחיב את גבולות ממלכתו , במיוחד לצד צפון , ואף ייתכן שהגיע עד לאזור הגליל . הכוח המניע של פעולותיו נעוץ בשאיפה שאפיינה את מלכי בית דוד , דהיינו , לשוב ולכונן את הממלכה הגדולה של דוד ושלמה , ממלכה שאיחדה את יהודה וישראל תחת כתר אחד " . ( מתוך "תולדות עם ישראל בימי בית ראשון / 1 יחידה , 11 האוניברסיטה הפתוחה , עמי ( 26-25 , 14 | מדוע כלל יאשיהו גם את שטחי ממלכת ישראל ברפורמה שלו לדעת ב' עודד ? עיינו במלכים ב כג . 20-15 , הסבירו כיצד אפשר להיעזר בפסוקים אלה כדי לבסס את טענתו זו של ב' עודד ( אפשר להיעזר במפה שבעמוד . ( 120 מרכבת מלחמה אשורית . תבליט מארמון אשורבניפל 627-668 ) לפני הספירה ) בנינווה , המתאר את הכיבוד האשורי של ממלכת עילם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר