עמוד:123

טענה ראשונה הנבואה פונה לתושבי ישראל המעטים שלא גלו ממן החורבן . % עיינו בפסוקים . 2-1 אפשר לדמות את דברי הנביא בפסוקים אלה למחזה קצר , ובו מושמים דברים בפי האל ובפי העם : האל : "מצא רון במךבר עם שןידי חרב" ( פסוק ( 1 העם : '' מרחוק הי נןאה לי" ( פסוק ( 2 האל : "ואהבת עולם אהבתיך - על כן משכתין : חסד" ( פסוק ( 2 א . כיצד הדברים המיוחסים לעם בפסוק - 2 "מרחוק ה' נךאה לי" - יכולים להיות תגובה לדברי האל שבפסוק ? 1 ב . כיצד משיב האל לדברים אלה בחלקו השני של פסוק ! 2 | הסבירו מדוע הדברים הנאמרים בפסוקים 2-1 מתאימים להיות מופנים לשארית הפליטה של תושבי ממלכת הצפון . | בפסוקים 8-6 יש תיאור של תהלוכה . מי משתתף בתהלוכה זול מדוע לדעתכם הנביא כולל את המשתתפים האלה דווקא ? 0 קראו פסוקים . 9-3 מה מנבא הנביא לבתולת ישראל , לאפרים , ליעקב ? Q בפסוקים 19-15 ירמיהו מצייר תמונה ססגונית ועשירה , ובה חוזר שורש מנחה שמעביר את המסר המרכזי . א . מהו השורש המנחה ? ב . מה הם שני המובנים של השורש בפסוקים אלה ? ג . מהו המסר העובר באמצעות שורש זה ? £ ] האם הראיות שאספתם עד כה מבססות את הטענה שהנבואה פונה לשארית הפליטה של ממלכת ישראל החרבה ? נמקו . טענה שנייה תבואה מבטאה שאיפה סל אנסי יהודה לחידוש ימיה של הממלכה המאוחרת עיינו בפסוקים , 5 , 1 והסבירו כיצד השימוש בשם "ציון" בפסוקים אלה יכול לבטא שאיפה לחידוש ימיה של הממלכה המאוחדת . עיינו בפסוקים . 25-22 כיצד אפשר ללמוד מפסוקים אלה כי הנבואה שתתגשם תמלא שאיפה של אנשי יהודה דווקא ; עיינו בפסוקים . 33-26 ציינו אילו ביטויים בפסוקים אלה מנבאים שיבה לימי הממלכה המאוחדת . האם לדעתכם הראיות שאספתם מבססות את הטענה שהנבואה מבטאת שאיפה של אנשי יהודה לחידוש ימיה של הממלכה המאוחדת ? נמקו . עם שריך חרב ( לא , ו : ( עם של פליטים שניצלו מחרב , ממוות . הלוך להרגיעו ( לא ... " : ( 1 , האל הלך לפניהם במדבר להמציא [ להם ] מרגוע " ... ( רד " ק ) מרחוק ( לא : ( 2 , לפני זמן רב . נצרים ( לא : ( 5 , שומרים . כימי לירושלים בירת יהודה . זהו שם הגבעה שעליה בנה דוד את עיר דוד , בית המקדש נבנה מדרום להר ( שמו " ב ה . ( 9-7 , בשם זה כינו הנביאים את עיר ירושלים כולה ( למשל , ישעיה א : 27 , "צי 1 ן במשפ 0 תפדה ושביה בצד ( 7 ה ( . ''

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר