עמוד:121

בצד המשמעות המילולית שיש לכינויים ולביטויים בשפה מהדהדות בהם משמעויות נוספות , שיכולות להעיד על היחס של הדובר כלפי בעלי הכינויים . גם אנחנו ננסה להיעזר בהם ולברר מה יחסו של הנביא לנמעני הנבואה - כעס ? סלידה ? הזדהות ? אהדה ? קראו פסוקים , 12-1 וציינו אילו משמעויות מהרשימה שלפניכם מתאימות לדעתכם לכל אחד מהכינויים שמצאתם בפסוקים אלה : ? גאולת שנים-עשר השבטים . ? עם זך וטהור . ? עם בעל מעמד מיוחד בעיני ה . ' ? עם שעבר ייסורים והתמעט . ? עם ה . ' איזה סוג של נכואה מ ? וי לפנינו ? | לאור המידע שאספתם עד כה קראו שוב פסוקים . 13-1 איזו נבואה מתגלה בפסוקים אלה - נבואת תוכחה ? נבואת נחמה ? נבואה כנגד נביאי השקר ? נבואה על הגויים ? העתיקו שלושה ביטויים לביסוס תשובתכם . מצאו בפסוקים 12-1 פסוק המבטא לדעתכם את תוכנו המרכזי של הקטע ( כפי שאפיינתם אותו בפעילות הקודמת . ( מה לירמיהו ולנבואה זו ? הגישוש הראשוני שלנו באמצעות שמות המקומות והכינויים הניב תשובות שאינן מתיישבות עם מה שידוע לנו על הנביא ירמיהו : ? נמעני הנבואה אינם הולמים לכאורה את זמנו של ירמיהו : בכותרת של הספר ( ירמיהו א ( 3-1 , נאמר כי ירמיהו החל לנבא בשנה ה13- למלכותו של יאשיהו בן אמון . יאשיהו מלך ביהודה בשנים 640 עד 609 לפנה"ס , ואילו ממלכת ישראל חרבה עשרות שנים קודם לכן , בשנת 722 לפנה"ס . איך נסביר את פניית ירמיהו לממלכה שאיננה קיימת כמעט מאה שנה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר