עמוד:118

ובראשם מצרים , והאחרת תמכה בקיום הברית עם הבבלים . המלכים יהויקים וצדקיהו פעלו כנגד השליטה הבבלית , ואילו הנביא ירמיהו הטיף בעקביות כנגד המרידה בבבל . כפי הנראה גם הנביא הנזכר בחרסים תמך בבבל , והיו לו תומכים בקרב אנשי הצבא - יאוש והושעיהו , ובקרב אנשי הממשל - כמו טביהו עבד המלך . יש להניח שחלק מהתומכים הסתירו את עמדתם מפני שנגדה את עמדת השלטון . אנשי ה"מפלגה" שתמכה בבבל לא הצליחו למנוע את המר י דה , ומר י דה זו הובילה זמן קצר לאחר מכן למסע המלחמה של נבוכדנאצר על יהודה ולחורבן הממלכה . &• Kin העיא והדובר ? כאמור , באחד החרסים ( חרס מספר ( 16 מופיע הצירוף " הו הנבא , " וטור סיני סבר ש"הו" הוא סיומת שמו של הנביא . מסקנה זו אינה מלמדת אותנו הרבה , כי בתקופת ירמיהו לרוב הגברים היו כנראה שמות עם סיומת כזו . חוקרי מקרא וארכיאולוגים העלו סברות שונות בקשר לזהותו של הנביא . במבט ראשון הסיכוי שנמצא מידע על אדם המוזכר בקטעי מכתבים מלפני למעלה מאלפיים שנים נראה כמעט אפסי . אולם כמה מהחוקרים הצביעו על דמיון רב בין סיפורו של נביא זה לבין סיפורם של שני נביאים המוזכרים בספר ירמיהו -.ירמיהו עצמו ונביא בשם אוריהו . על פי המסופר שהה ירמיהו ביהודה עד לחורבן ולא הגיע בתקופה זו למצרים , אולם למרות זאת יש חוקרים המזהים אותו כנביא המוזכר בחרסים , במידה רבה בגלל המסופר בירמיהו לח . 5-4 , עיינו בירמיהו לח 5-4 , והסבירו כיצד פסוקים אלה יכולים לתמוך בהשערה שהנביא המוזכר בחרסים הוא ירמיהו . יש חוקרים המזהים את הנביא מהחרסים עם הנביא אוריהו , הנזכר בירמיהו כו . 23-20 , הסבירו כיצד פסוקים אלה יכולים לתמוך בהשערה שהנביא המוזכר בחרסים הוא אוריהו . האם שמו של שליח המלך על פי פסוקים אלה תומך בהשערה או מערער אותה ? נמקו . העובדה שסיפור אוריהו מיוחס לימי יהויקים מערערת השערה זו . הסבירו מדוע . איזה מההסברים נראה לכם משכנע ? האם לדעתכם הנביא הנזכר בחרסים הוא ירמיהו ? אוריהו ? אדם שאינו מוכר לנו ? נמקו את תשובותיכם . כלי קיבול בצורת בעל חיים שנמצא בלכיש . בתל לכיש נמצא ! נדי אחסון שהיו חתומים בחותמות רשמיות , חלקן נשאו את הכתובת " למלך " , " חברון " וכתובות אחרות . כדים אלה נחתמו כנראה כדי שיידעו את תאריך תחילת האחסון של המזון בכדים . יש הסבורים שהכדים היו חלק מהיערכות של תושבי לכיש לקראת הפלישות האשוריות . כלים בסגנון אופייני מצרי שנמצאו בלכיש . זוהי ראיה נוספת לקשרים שהיו בין מצרים לבין ממלכת יהודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר