עמוד:116

» יהו העיא 1 DMA / 77 / 17 ו * ני / ו \ ל החוויות הקשות שירמיהו מתאר - הרדיפות והבדידות המזהרת שלו - לא היו נחלתו הבלעדית של ירמיהו . כנראה שהוא לא היה הנביא היחיד שלחם מול הממסד בשלהי ימי הבית הראשון . כנראה שהיו עוד נביאים שהשמיעו דעות דומות , וגם הם נרדפו . דוגמה מסקרנת במיוחד לדמות של נביא נרדף מימי ירמיהו נתגלתה בחפירות הארכיאולוגיות בתל * לכיש . בצהרי 29 בינואר 1935 הבחין אחד החופרים במשלחת האנגלית לתל א-דוויר ( לכיש ) בשבר של כלי חרס ועליו אותיות לא ברורות בדיו שחורה . בהמשך החפירות נמצאו עוד שישה עשר חרסים , ולאחר כמה שנים נמצאו באזור ארבעה חרסים נוספים . החרסים נמצאו באחד מחדרי שער העיר לכיש הקדומה , שהחלה להיחשף במקום , בשכבה שנשרפה כפי הנראה על ידי צבא נבוכדנאצר בסוף ימי הבית הראשון . על פי המסופר בספר ירמיהו לכיש הייתה בין הערים האחרונות שנכבשו ביהודה על ידי נבוכדנאצר : " וחיל .. מל v v ך 1 בבל v T נלחמים : ? על - יחשלם : - T ; ועל - כל T ערי " T יהודה T : הנותרות T אל 7 לכיש T : ואל v עזקה IT" -: כי ? הנה " נשארו — .: בערי : "r : יהודה r ערי מבצר" ?* T T ; ( ירמיהו לד ( 7 , החרסים שנמצאו נכתבו כנראה זמן לא רב לפני הכיבוש . ראש משלחת החפירות , ג'ון לי סטרקי , מסר את החרסים לפענוח לחוקר המקרא והלשון העברית נ"ה טור סיני ( טורטשינר . ( מלאכת פענוח החרסים לא הייתה קלה , כי בחרסים שנכתבו בכתב העברי הקדום היו אותיות לא ברורות ומילים חסרות . טור סיני השלים חלק מהמילים החסרות בעזרת ההיגיון והדמיון שלו ( ועד היום יש החולקים על כמה מהשלמות אלה . ( שישה מהחרסים הם מכתבים אישיים המופנים לאדם בשם יאוש ונכתבו על ידי אדם בשם הושעיהו . הושעיהו ויאוש היו כנראה מפקדים בכירים בצבא יהודה , ומהמכתבים נראה שהיו מעודכנים בנעשה בצמרת הממלכה . נראה כי יאוש היה בכיר מהושעיהו וממונה עליו . במכתבים אלה הושעיהו פונה ליאוש בתואר "אדוני" ומכנה את עצמו בלשון הכנעה המוכרת גם מהמקרא ( למשל , בשמואל ב ט ( 8 , "מי עבדך כלב . " תל - התל הארכיאולוגי הוא גבעה של אבנים ואדמה שנוצרה על ידי בני אדם . התל נבנה בדרך כלל במקום שבעבר היה בו יישוב במשך דורות רבים . היישוב המקורי שהיה במקום חרב בתקופה מסוימת , הבתים שהיו בו הפכו לגלי אבנים , ובתוכם נלכדו חפצים שונים של תושבי הבתים ופריטים הקשורים לנסיבות החורבן ( עדויות למלחמה וכדומה . ( לאחר כמה שנים התיישבו במקום אנשים חדשים , והם בנו יישוב חדש על גבי ההריסות . לאחר תקופת זמן נהרס גם היישוב החדש והפך לגל אבנים , ומאוחר יותר שוב הוקם במקום יישוב חדש . לאחר כמה מאות שנים של תהליך כזה גלי האבנים נערמים זה על גבי זה ויוצרים מעין גבעה . תל - woV מבס מהאוויר . שימו לב שלא כ 7 התל נחשף בחפירות . ארכיאולוגים מקפידים שלא לחפור את האתרים במלואם ומסתפקים בחתכים חלקיים , מתוך הנחה שבעתיד יעמדו בפני ארכיאולוגים אמות מידה , כלים ושיסות מחקר שאינם מוכרים או מקובלים היום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר