עמוד:112

ספר מלכים ספר מלכים מדגיש מאוד את הסיבות הדתיות לחורבן ומצמצם את מקומן של הסיבות המדיניות . הספר מסתפק בדיווח קצר על מרידה זו : ספר דברי הימים עיינו בדברי הימים ב לו . 13 , מה הפרט המופיע בדברי הימים ולא נזכר במלכים , וכיצד הוא מדגיש כי צדקיהו גם חטא לאלוהי ישראל ! הכרוניקה הבבלית הפרת הברית עם נבוכדנאצר מפתיעה על רקע העובדה שצדקיהו הומלך על ידי נבוכדנאצר . בכרוניקה בבלית שנתגלתה בחורבות בבל העתיקה מתועדת המלכת צדקיהו : " בשנה השביעית [ למלך נבוכדנאצר ] בחודש כסלו מלך אכד [ נבוכדנאצר ] אסף את חילו וילך אל ארץ חת אזור ארץ ישראל , סוריה וחלק מטורקיה של היום ] ויחן על עיר יהודה [ ירושלים . [ בחודש אדר , ביום השני , תפס את העיר ואת המלך לכד . מלך כלבבו בתוכה המליך " .... צדקיהו מתואר כאן כ"מלך כלבבו ' של נבוכדנאצר , כמלך התומך בבבל , ועל רקע זה הפרת הברית נראית חמורה עוד יותר . ספר יחזקאל עיינו ביחזקאל יז . 20-12 , הפרה זו של הברית , המוזכרת בספר דברי הימים במילים ספורות , עומדת במרכז נבואה זו של יחזקאל . יחזקאל מתאר את הגליית יהויכין ואת המלכת צרקיהו -. צדקיהו , המלך שאמור היה לשמור את בריתו של נבוכרנאצר , מורד -. אזמר המרצדת כאן כולל פרט שלא פגשנו קודם לכן : המרידה כללה ברית עם מצרים . מה הייתה התחייבותה של מצרים כברית על פי יחזקאל יז ? 15 , הפרת הברית עם נבוכרנאצר נתפשת בעיני יחזקאל כחטא חמור ביותר , חטא שיוביל לעונש מידיו של המלך שברית ! הופרה . מה יהיה עונשו של צדקיהו על פי יחזקאל יז , 116-15 יחזקאל , נביא הידוע בקפדנותו ובהיצמדות שלו להלכה , מדגיש שהפרה זו של הברית היא בראש ובראשונה חטא כלפי האל שבשמו נשבע צדקיהו . הסבירו כיצד אפשר לבסס טענה זו על יחזקאל יז . 20-19 , ספר ירמיהו מקומה של מצרים בהתארגנות כנגד נבוכדנאצר נרמז גם בספר ירמיהו . ירמיהו מזהיר : ירמיהו מתנגד מאוד להתארגנות של צדקיהו ומלכי האזור כנגד בבל ומזהיר מפני הסתמכות על התארגנות זו , עיינו בירמיהו לז . 8-5 , • כיצד הגיב הצבא הבבלי ( הכשדי ) על הברית עם מצרים ! ממה מזהיר ירמיהו את העם בפסוקים אלה , וכיצד הוא מנמק את דבריו !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר