עמוד:111

חיבור הסינור ההיסטורי מלאכתו של מי שמנסה לשרטט את התמונה ההיסטורית מתוך המקורות סבוכה מאוד . הוא צריך לנסות ולחבר בין המאורעות המוזכרים בטקסטים השונים , להכריע מתי מדובר באותו המקרה , מתי הטקסט מבטא הלך רוח ששרר בעם , מתי הוא מבטא את תחושותיהם של המחברים בלבד , וכן הלאה . לעתים יש סתירות בין הטקסטים השונים , ואז החוקר צריך לנסות ולהסביר את מקורות הסתירה ואולי אף להכריע לטובת אחת הגירסאות . הסתירה עשויה לנבוע מסיבות טכניות בלבד , למשל : צדקיהו מופיע בספר מלכים ( מל"ב כד ( 17 , ובספר ירמיהו ( לז ( 1 , כדודו של יהויכין , ואילו בספר דברי הימים ( דבהי"ב לו - ( 10 , כאחיו של יהויכין . רוב החוקרים סבורים שהסתירה נובעת מטעות בכתוב בספר דברי הימים . לעתים הסתירות יכולות להצביע על מגמתיות של הכותבים השונים בגלל הבדלים אידיאולוגיים . למשל , ספר מלכים מאופיין בתפיסה של "גמול מצטבר . " לפי תפיסה זו החטאים מצטברים במשך הדורות , ובסופו של דבר יגיע העונש . לפי תפיסה זו החורבן הוא עונש על חטאי הדורות שקדמו לדור החורבן , ובייחוד על חטאי המלך מנשה . לעומת זאת , ספר דברי הימים מתאפיין בתפיסה של "גמול אישי , " שלפיה רק מי שחוטא נענש . חורבן בית המקדש הוא , אם כן , עונש על החטאים של אנשי דור החורבן . הבדלים אלה משפיעים לא רק על ההסבר לסיבה של החורבן , אלא גם על תיאור העובדות : בספר מלכים ב החורבן מתואר בהרחבה רבה , כיאה לעונש שהצטבר במשך דורות רבים של חוטאים . לעומת זאת , בספר דברי הימים תיאור החורבן קצר מאוד , שכן מדובר בעונש על חטאי דור אחד . עיינו בירמיהו לא ; 29-28 , יחזקאל יח ; 4-2 , איכה ה . 7 , אילו מקורות הולמים את תפיסת הגמול של ספר מלכים , ואילו מקורות הולמים את תפיסת הגמול של ספר דברי הימים ! נמקו את תשובותיכם . & וד 7 דקיהו כדי להדגים את סוג ההכרעות הנדרשות כשבאים לחבר את פרטי המידע שמספק הטקסט המקראי , נתבונן באחת הפרשיות שאולי הביאו בסופו של דבר לחורבן - פרשת המרד של צדקיהו בנבוכדנאצר . צדקיהו הומלך על ידי נבוכדנאצר לאחר הגליית יהויכין , אחיינו של צדקיהו . הוא נשבע אמונים לנבוכדנאצר , אולם זמן לא רב לאחר מכן היה מעורב במרידה נגד בבל . תיאור המרידה אינו מופיע בשלמותו באף אחד מהמקורות המקראיים העוסקים בתקופה זו . ספרי המקרא אינם עוסקים בחקר ההיסטוריה , והאירועים ההיסטוריים מבצבצים בספרים אלה בהתאם למוקדי העניין של מחברי הטקסטים השונים . בכל אחד מהמקורות אנו מוצאים אזכור להיבטים מסוימים של המאורעות - יש המשקפים הלך רוח שרווח בעם , יש המתמקדים בהיבט מדיני של הפרשה , ויש המתמקדים בהיבטים דתיים . נבדוק בעזרתכם כמה מקורות . אתם תהיו ההיסטוריונים ותנסו לארוג את הסיפור מהמקורות השונים . כריתת ברית בין מלך בבלי לבין שלמנאסר השלישי מלך אשור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר