עמוד:110

* 1 V ץובדות 71 רוו 1 jiiwxm גדוויים בספר "מבוא לחקר ההיסטוריה '' קובעים מחבריו לנגלואה וסניובו ש"את ההיסטוריה יש לבנות ממצבור לא אחיד של עובדות זעירות , מידיעת פרטים מפוררים כגרגרי אבק . " ... את הסיפור האחיד , הרהוט והמלא מחבר ההיסטוריון על סמך אוסף הפרטים הזה . אנו , הקוראים של ספרי ההיסטוריה , לא תמיד יכולים להבחין בין העובדות המוצקות של הסיפור לבין פערים שהשלים ההיסטוריון בעזרת היכולת שלו לחבר פרט לפרט ובעזרת דמיונו . בפני מי שמנסה לארוג סיפור היסטורי של שלהי ימי הבית הראשון , על סמך גרגרי המידע שהטקסט המקראי מספק , עומדת מלאכה לא פשוטה . ימיה האחרונים של ממלכת יהודה מתועדים בספרי המקרא יותר מכל תקופה אחרת . אפשר לדמות את המידע שעומד לרשות ההיסטוריון למידע המופק מכמה מצלמות טלוויזיה הממוקמות בנקודות שונות ומצלמות אותו אירוע - כל מצלמה מצלמת מזווית אחרת וממרחק אחר , ואוסף הצילומים נותן את התמונה השלמה של האירוע . ימי החורבן מתועדים במקרא בכמה ספרים : ספר ירמיהו , ספר יחזקאל , מגילת איכה , * קטעים מספר מלכים ב וקטעים מספר דברי הימים ב . על תקופה זו יש מידע גם במקורות חוץ מקראיים : ממצאים ארכיאולוגיים ומסורות שנשתמרו בכתבי היסטוריונים עתיקים . תמונת החורבן אינה זהה בכל המקורות . יש פרטים המופיעים במקור אחד ואינם מופיעים באחר , ולעתים יש סתירות ומחלוקות בין הטקסטים במקורות השונים . לכל אחד ממחברי מקורות אלה יש זווית הסתכלות משלו על ימי החורבן , ולכל אחד הייתה אידיאולוגיה ייחודית משלו , ש"צבעה" את אזכורי החורבן שלו ב"צבע" מיוחד והדגישה את הנקודות שנראו לו ראויות להדגשה : ספר איכה כולו הוא קינה על החורבן ; בספר יחזקאל , הנביא שישב כנראה בבבל בזמן החורבן , אין תיאור של החורבן , אבל יש נבואות המבשרות אותו ; ספר ירמיהו כולל גם נבואות על החורבן ההולך וקרב וגם תיאור של החורבן , תיאור כמעט זהה לתיאור המפורט שבספר מלכים ואילו בספר דברי הימים תיאור ; החורבן מצטמצם לשלושה פסוקים . חוקרים מזהים את מגילת איכה עם תקופת חורבן בית ראשון על סמך דמיון בשפה של המגילה לשפה המופיעה בטקסטים בני התקופה , כמו ספר ירמיהו . בגלל דמיון זה ובגלל העיסוק בחורבן יוחסה המגילה לפני מאות שנים לירמיהו ( כך בתלמוד הבבלי , בבא בתרא יד , ע"א ובתרגום השבעים , שצירף את ספר ירמיהו ומגילת איכה . ( נוהגים לקרוא מגילה זו בבתי כנסת ביום תשעה באב . חורבן ירושלים . במרס התנוונה בית המקדש עולה באש , וסמוך לקו הרכס - מגדלים מתמו 00 ים . גרמניה . 1493 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר