עמוד:109

קטע מתוך "מפני מה ירמיהו לא נזכר נספר מלכים " ? מאת יוסף קלוזנר במאמר שקטעים ממנו מובאים להלן מנסה יוסף קלוזנר להסביר מדוע ירמיהו לא מוזכר בספר מלכים . ... " ומה הוא [ ירמיהו ] מטיף לעם הזה ? שישלימו עם הגלות : ש"יבנו בתים ויטעו גנים" בבבל , ש "יקהו נשים ויולידו בנים שם" וישתרשו בגלות ויתרבו בתוכה ... לא קשה לשער , כמה הרגיז יחס כזה אל תושבי הארץ מדורי דורות , שהרבו לסבול כל כך במולדתם הקדושה . הרי זה כאילו בימינו היה עומד משורר או סופר גדול ומדבר רעות ומנבא קשות על היהודים שבמדינת ישראל ומעדיף עליהם את יהודי הגולה שבאמריקה או באנגליה ובצרפת ... יותר מכל עוררה את חמת העם התנהגותו של ירמיהו בימי המצור והחורבן ... בעת צרה כזו , כשאין עוד מוצא מן המצב אלא כניעה שפלה , שהמלך והשרים אינם מסכימים לה , היה ירמיהו הנביא , לכל הפחות צריך לשתוק כמו ששתק הנביא יחזקאל בכל הימים של מצור ירושלים עד החורבן . ירמיהו אינו נוהג כך ... אנו כיום יודעים להעריך את אומץ לבו ואת רחק מבטו של הנביא . בני זמנו לא היו יכולים לראות בדבריו אלא הטפה לכניעה והחלשה של כוח ההתנגדות באומה ובצבא שלה ... איזו אומה אפילו בזמננו היתד , סובלת , שבעצם המאבק של המדינה לחיים ולמוות יטיף אדם בגלוי לחיילים , שייכנעו לאויב הצר על עיר המלוכה .,. !? באותם ימי המלחמה והמצור אי אפשר היה , שלא יראו השרים והעם בדבריו בגידה באינטרסים של העם הנלחם בכוחותיו האחרונים . יש רק לתמוה , שהשרים לא המיתו אותו , אלא השליכו אותו לתוך בור מלא טיט שבחצר המטרה , כדי שימות בבור בעינויים קשים " ... ( מתוך "ספר היובל לכבוד מ"מ קפלן , " עמי קצח - ר ) $ טע מתוך "דמדומי ממלכת יהודה" מאת אברהם מלמט מחקריו של אברהם מלמט כוללים התבוננות בין תחומית , המשלבת את חקר המקרא הקלאסי עם תחומים כמו מדע המדינה ותורת המחשבה הצבאית . ... " יש להעריך משנה הערכה אישים בעלי חשיבה ריאליסטית משיעור קומתו של ירמיהו , שניחנו בכושר ראייה היסטורי מעמיק ובפרספקטיבה מציאותית בדבר טובת האומה בטווח הארוך בניגוד לאינטרסים אפשריים קרובים . כבר חודשים אחדים לאחר מערכת כרכמיש משמיע הנביא את בטחונו הבלתי מעורער בשלטונו הקרוב של נבוכדנאצר על ארץ יהודה וקדמת אסיה בכללה ... את המוצא היחיד להצלת האומה רואה הנביא בכניעה מרצון לבבל " ... ( מתוך "ישראל בתקופת המקרא 11 מאת אברהם מלמט , עמי ( 255 יוסף קלוזנר נולד בלי 0 א ב , 1874- היה ממחדשי השפה העברית , היסטוריון , חוקר ספרות והוגה דעות . עלה לארץ ב919- ו והיה מראשוני המרצים באוניברסיטה העברית בירושלים . נפטר בירושלים ב . 1958- אברהם מלמ 0 הוא היסטוריון של תקופת המקרא באוניברסיטה העברית בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר