עמוד:107

קטע מתוך "מאמר תיאולוגי מדעי" מאת כרוך שפינתה הקטע לקוח מספר שפרסם ברוך שפינוזה בעילום שם סמוך למותו ב . 1676- הספר נחשב לאחד החיבורים החשובים בתורת המדינה ובחקר המקרא . בגלל ספרו זה יש הרואים בשפינוזה אחד מאבות מחקר המקרא המודרני . " ראוי לציין שהנביאים , שהיו אנשים פרטיים [ ללא מעמד ציבורי מחייב , [ הכעיסו את בני האדם יותר מאשר גרמו להם לתקן את דרכיהם בגלל החירות שהייתה להם להזהיר , לנזוף ולגעור [ והם השתמשו בה הרבה ;[ ולעומת זאת , כאשר אנשים הוזהרו או נענשו על ידי המלכים הם תיקנו את דרכיהם בלי קושי ... המלך אסא , שלפי הכתוב היה מלך ירא שמים [ ולכאורה היה צריך לנהוג כבוד בנביאים ] כלא את הנביא חנני , מפני שחנני נהג חירות בנזיפותיו ותוכחותיו בעקבות הברית שכרת אסא עם מלך ארם ( דברי הימים ב פרק טח . יש דוגמאות אחרות המראות שחירות כזו הזיקה לדת יותר משהועילה ] ... כמו כן ] העובדה שהנביאים שמרו לעצמם זכות חשובה כל כך גרמה למלחמות אזרחים ... העובדה שכל אחד חושב שרק הוא יודע הכול , וההבנה שאין אפשרות שלכולם תהיה דעה אחת ושכולם ידברו בקול אחד , מביאים למצב שאי אפשר לחיות בשלום ... אדם הפועל בניגוד להחלטת הרשויות מאבד את זכויותיו , אך כל אדם רשאי לחשוב ולשפוט וממילא גם לדבר . עליו לדבר בפשטות ולהגן על דעתו בכוח התבונה בלבד ולא בעורמה , בכעס , בשנאה ואף לא מתוך כוונה לגרום לשינויים במדינה על סמך החלטתו שלו " ... ( מתורגם מתוך Tractatus Theologico - Politicus פרק , 20 עמי ( 231-195 קג 1 ע מתוך "כהן ונכיא" מאת אחד העם " הנביא הוא 'בעל צד אחד . ' רעיון מוסרי ידוע ממלא כל חדרי לבו ובולע אותו כלו עם כל חושיו ורגשותיו , עד שאין ביכולתו להסיח דעתו ממנו אף רגע ; אינו יכול לראות את העולם אלא דרך אספקלריא [ מראה ] של רעיונו ... בעד האידיאל הזה נלחם הנביא כל ימיו עד מקום שידו מגעת ... לכן מלא הוא תמיד כעס ומכאובים ונשאר כל ימיו ' איש ריב ואיש מדון לכל הארץ . ' ולא עוד אלא שהמון בני חברתו ... קוראים אחריו : ' אויל הנביא , משוגע איש הרוח , ' ובגאווה ובוז יביטו על 'צמצומו' וקיצוניותו , מבלי שיבינו , כי הם וחייהם ... אינם אלא 'קרקע עולם' שספגה אל תוכה את השפע היוצא מתוך התנגשות פעולותיהם של ענקים מצומצמים כאלו " . ( מתוך "על פרשת דרכים" מאת אחד העם , עמי ( 181 אחד העם הוא שם העט של אשר גינזבורג , מחשובי המנהיגים הציונים , עיתונאי והוגה דעות . נולד בפולין ב , 1856- ונפסר בארץ ישראל ב . 1927- ברוך ( בנדיקסוס ) שפינתה נולד ב1632- באמסטרדם למשפחת אנוסים שברחה להולנד וחזרה ליהדות . שפינתה התרחק מאורח החיים היה ! די המסורתי ויצר שיסה פילוסופית הנוגדת את עיקרי הדתות הגדולות . הקהילה היהודית החרימה אותו , וגם הכנסייה לא שבעה נחת ממעשיו . תמיכתו באחת המפלגות הפוליטיות שפעלו בהולנד בימיו הסבה לו נזק רב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר