עמוד:104

ירמיהו והממסד - סיכום לאחר שעסקנו בכמה מפגשים של ירמיהו עם הממסד , אפשר להסיק מסקנות ולעסוק ביחסים אלה באופן כללי . | עיינו בכמה מפגשים של ירמיהו עם הממסד : כב ; 19-13 , כו ; 24-7 , לו ; 32-9 , לח . א , עם אילו גורמים ממסדיים ירמיהו בא במגע בכל מפגש ? איך מתייחס אליו כל גורם ממסדי ? ב . סביב אילו נושאים מתעמת ירמיהו עם הממסד ? j יחסיו של ירמיהו עם המלך והשרים בימי יהויקים שונים מיחסיו עם צדקיהו . א . מה השינוי שחל ביחסיו של ירמיהו עם כל אחד מגורמים אלה ? ב . הסבירו כיצד המאורעות המתוארים במלכים ב כד 16-8 , יכולים להסביר את השינוי ביחסים עם השרים . 1 רבי שמעון בר יוחאי רואה הבדל בין יהויקים לצדקיהו : ... " ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי : ... בקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו , בשביל [ בגלל ] יהויקים נסתכל בדורו [ של יהויקים ] ונתקררה דעתו [ ונרגע . [ בקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו , בשביל דורו של צדקיה . נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו " ... ( תלמוד בבלי , מסכת סנהדרין , דף קג ע"א ) לדעתו של רבי שמעון בר יוחאי יש הבדלים יסודיים בין יהויקים לצדקיהו וכין דורו של יהויקים לדורו של צדקיהו . לדבריו גם בדורו של יהויקים וגם בדורו של צדקיהו רצה האל להחריב את העולם , אך לא עשה זאת כל פעם מסיבה אחרת . א . מה גרם לאל לבטל גזירה זו בימי יהויקים , ומה גרם לו לבטל את הגזירה בימי צדקיהו ? ב . כיצד מעריך רבי שמעון בר יוחאי את יהויקים ? ואת בני דורו ? כיצד הוא מעריך את צדקיהו ? ואת בני דורו ? ג . הסבירו כיצד הכתובים שקראנו על צדקיהו ועל יהויקים יכולים לבסס את דברי רבי שמעון בר יוחאי . ד . האם אתם מסכימים לאופן שבו מציג רבי שמעון בר יוחאי את דמותו של המלך צדקיהו ? נמקו את תשובתכם . העובדה שירמיהו מעורב בביקורת על הממסד בתחומים מגוונים כל כך מעוררת מחשבה : האם המאבק בממסד נובע מתכונת אופי של ירמיהו ( הוא חייב להיאבק במשהו , ( או אולי מאבק זה מצביע על תפיסת עולם שלמה , שיש לה ביטוי בתחומים שונים ? מה דעתכם ? רבי שמעון בר יוחאי מחשובי התנאים , מתלמידי רבי עקיבא . השפעתו בולסת מאוד במשנה ובמדרשי ההלכה . דמותו של רבי שמעון מתוארת בספרות המדרשית כדמות בעלת עמדות קיצוניות וכוחות מיסטיים , ואגדות רבות נכרכו בשמו . המסורת העממית "חסה לו את חיבור ספר " הזוהר . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר