עמוד:103

המלך והנביא ( לרו ( 28-14 , יחסי ירמיהו וצדקיהו , כפי שהם משתקפים בפרקים לז-לרו , מורכבים מאוד . צדקיהו אינו מגלה יחס עוין לירמיהו כמו אחיו יהויקים , הוא מעוניין לשמוע את דבריו של ירמיהו , אולם הוא מאפשר לשריו לכלוא את הנביא ולפגוע בו . צדקיהו אחראי לתלאות של ירמיהו , אבל הוא גם מציל את ירמיהו . במפגשים בין השניים מפציר ירמיהו המבוגר במלך הצעיר להיכנע ולהציל את העיר . הימים הם ימיה האחרונים של העיר , וחורבנה הקרוב נראה כמעט ודאי . הדיאלוג האחרון בפרק זה היה אולי גם הדיאלוג האחרון בין ירמיהו לצדקיהו , ובין השורות עולה ומבצבצת שיחה בין שני בני אדם . בשיחה בין השניים יש ביטוי חזק לפחד , שניהם מביעים חרדה לגורלם האישי . א . ממה פוחד ירמיהו ( פס' , ( 16-14 וממה פוחד צדקיהו ( פסוק ?( 19 ב . כיצד מגיב צדקיהו על חששותיו של ירמיהו ( פסוקים , ( 16-14 וכיצד מגיב ירמיהו על חששות צדקיהו ( פסוקים ?( 23-19 ג . הסבירו כיצד משתמש צדקיהו בפחדיו של ירמיהו כדי לאיים עליו ( פסוקים . ( 26-24 | מהמסופר בפרקים לז-לח מצטייר צדקיהו כמלך חלש יחסית , שאינו יכול לאכוף את רצונותיו על שריו . הסבירו כיצד תכונה זו באה לידי ביטוי בפסוקים . 28-14 ירמיהו מנסה לשכנע את צדקיהו להיכנע ממש רגע לפני החורבן ( פסוקים . ( 23-17 באילו נימוקים הוא משתמש ? ו : צדקיהו אינו משתכנע מדבריו של ירמיהו להיכנע ובכך להציל את העיר . האם באמת כניעה בשלב הזה הייתה יכולה להציל את העיר ? צדקיהו עלה לשלטון לאחר שיהויכין נכנע והסגיר את עצמו . מה שהתרחש בעקבות כניעת יהויכין יכול לחזק גם את עמדת צדקיהו וגם את עמדת ירמיהו . עיינו בתיאור כניעת יהויכין במלכים בכד . 25-8 , האם לדעתכם תיאור זה יכול לחזק את עמדת ירמיהו הקורא לכניעה ? או אולי הוא מחזק את עמדת צדקיהו המסרב להיכנע ; נמקו את תשובותיכם . ימי החורבן המתוארים בספר ירמיהו מתוארים גם בספרי מקרא אחרים . אפשר לדמות תיאורים אלה למצלמות נולוויזיה שונות המוצבות בנקודות שונות ומצלמות את אותו המאורע מכמה זוויות . תקופת חורבן הבית הראשון מתוארת בסוף ספר מלכים ב ובסוף ספר דברי הימים ב . לצד שני המקורות ההיסטוריוגרפיים האלה עומדים לרשותנו שני ספרי נבואה בני התקופה - ירמיהו ויחזקאל ואולי גם ספר עובדיה , וכן מגילת הקינות איכה . ירמיהו מקונן על החורבן . הדפס ממרכז אירופה , המאה ה . 19-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר