עמוד:101

| לכתוב במגילה יש השפעה מיידית וחזקה מאוד על השומעים , היא אינה מותירה איש אדיש . אבל התגובות של השומעים שונות מאוד . א . מהו לדעתכם יחסו של מיכיהו בן גמריהו בן שפן לדברים ששמע ( פסוקים ?( 14-11 נמקו . ב . כיצד משפיעה קריאת המגילה על השרים ( פסוקים ?( 20-14 מה הם מחליטים לעשות בעקבות שמיעת הנבואה ? ג . השרים שואלים את ברוך : "איך כתבת את כל הדבןים האלה מפיו" ( פסוק , ( 17 ומדבריהם נשמע שהם חושדים במשהו . במה לדעתכם חושדים השרים ? ד . משאלת השרים אפשר ללמוד שהם מעריכים את ירמיהו ומתייחסים בכובד ראש לדבריו . הסבירו כיצד . תגובת השרים חושפת מתחים בתוך הממסד הפוליטי של הממלכה . הם מורים לברוך להסתתר , מפקידים את המגילה בבית אלישמע הסופר ומספרים את תוכן המגילה למלך . הכתוב מציין שורה של תגובות ומעשים של המלך בעקבות מה שמספרים לו השרים ובעקבות קריאת המגילה על ידי יהודי ( פסוקים . ( 26-20 ציינו ארבע תגובות או מעשים של המלך . מה לדעתכם המסר שהמלך מנסה להעביר בתגובות אלה - אדישות ? כעס ? מסר אחר ? הביאו ראיות מהכתוב לביסוס תשובותיכם . סיפור המגילה של ימי יהויקים דומה לסיפורו של הספר שנמצא בימי יאשיהו , אביו של יהויקים . א . עיינו במלכים ב כב . 13-8 , ב . מצאו שלוש נקודות דמיון בין הסיפורים . ג . הסבירו כיצד הדמיון והשוני בין הסיפור במלכים כב 11 , לסיפור שבירמיהו לו 24 , מחדדים את משמעות התגובה של יהויקים . עד לפסוקים אלה עקבנו אחרי גלגוליה של המגילה , קריאותיה המרובות , קריעתה ושריפתה . אולם עדיין אין בידינו מידע על תוכן המגילה . הפירוט הרב של גלגולי המגילה יוצר מתח אצל הקורא , השואל את עצמו "על מה הרעש ? " מה עורר תגובות קיצוניות כל כך ? קראו פסוקים 32-27 בפרק לו . א . מהו תוכן המגילה על פי פסוקים אלה ; ב . נסו לשער , בעזרת המידע ההיסטורי שהוצג בפתיחה לפרק הזה , מדוע תוכן הנבואה גרם לתגובות קיצוניות כל כך . / סיפור המגילה כל מסתיים בכתיבתה של מגילה חדשה , הכוללת "את דברי הספר א ^ ר שרף ? הויקים מלך יהודה בא י ש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה" ( לו . ( 32 , מה לדעתכם המסר שבציון עובדות אלה ? משפחת שפן משפחה שמילאה תפקידים מרכזיים בממלכה בסוף ימי מלכות יהודה . אבי המשפחה , שפן הסופר , נזכר כמי שהיה שותף לשלבים הראשונים של הרפורמה של יאשיהו . בניו של שפן - אחיקם , גמריהו אלעשה ויאזניהו - נזכרים כאנשי ממשל בכירים , ונכדו גדליה שימש כמושל יהודה לאחר חורבן המקדש . סביעת החותם של גמריהו בן שפן נתגלתה בשנת תשמ " ב בחפירות עיר דוד . שלש דלתות ואךבו ^ ה ( לו : ( 23 , המגילה הייתה מורכבת מיריעות מרובעות , התפורות זו לזו , וכל יריעה כזו מכונה "דלת . " בפסוקים שלנו מסופר שבכל פעם שיהודי סיים לקרוא שלוש או ארבע דלתות , הן נחתכו בתער והושלכו לאש . תער ( לו : ( 23 , סכין שכנראה שימשה את הסופר בעבודתו , לחיתוך היריעות או למחיקה . וו : ( 25 ביקשו " דלתות " בםפר תורה מהקהילה היהודית שבאי רודוס . הספר נכתב במאה ה14- או ה . 15-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר