עמוד:100

אילו התרחש הסיפור בימינו , בוודאי היו מתקיימות הפגנות ענק מול ביתו של המנהיג , והעיתונים היו מלאים בתחקירים ובתיאור מפורט של העמדתו לדין . אבל הסיפור שלפנינו מתרחש בתקופה אחרת - בירושלים של סוף ימי בית המקדש הראשון , תקופה שבה ביקורת אמיתית על הממשל כמעט שאינה אפשרית . עם זאת , למרות סמכותו הלא מוגבלת של המלך , יש אדם אחד המעז לצאת נגדו ולבקר אותו - ירמיהו . במה מאשים ירמיהו את יהויקים , על פי פסוקים ? 17-13 ליהויקים אמות מידה מוסריות שונות מאלה של אביו ( יאשיהו . ( א . כיצד פעל אביו של יהויקים , על פי פסוקים ? 16-15 ב . האם תיאור זה הולם את המסופר עליו במלכים ב כב ? 2 , כנגד מעשיו של יהויקים מציב ירמיהו תפיסה חד משמעית של הדרך שצריך ללכת בה . א . כיצד צריך לפעול מי ש"ידע את הי" על פי פסוק ? 16 ב . עיינו בירמיהו ט . 23-22 , הסבירו כיצד אפשר להסביר פסוקים אלה בעזרת דברי ירמיהו בפרק כב , פסוק . 16 בנבואה זו נעשה שימוש ב '' מסגרת , " אמצעי סגנוני המתאפיין בחזרה על ביטוי או על צליל בפתיחת הקטע ובסיומו . א . הסבירו כיצד הצליל "הוי" יוצר מסגרת לנבואה שקראנו . ב . הסבירו כיצד העונש המובטח ליהויקים בפסוק 19 הוא בבחינת "מידה כנגד מידה" לחטאיו הנזכרים בפסוק . 13 המטלה ומחה - ירמיהו ויהויקים ( לו , חח לרשות הממסד עומדים מערכת של צבא , אנשי דת , סמכויות חוקיות ומשאבים כלכליים . באילו אמצעים יכול ירמיהו , אדם בודד ורדוף , לצאת כנגד מנגנונים אלה ? העימות שלפנינו מציג בפנינו תשובה אפשרית אחת לשאלה זו . במוקד העימות מצויה מגילה ובה נבואות התוכחה שנשא ירמיהו מימי יאשיהו ועד השנה הרביעית למלכות יהויקים . מגילה זו מתגלה כנשק רב עוצמה בידיו של ירמיהו . המגילה נכתבת בעקבות צו של ה . ' במשך ימים רבים ירמיהו מכתיב את נבואותיו לברוך בן נריה , סופרו ( עיינו בהעשרה "ברוך בן נריה" בעמ' , ( 88 ושולח אותו לקרוא את המגילה בבית המקדש . לאחר הקריאה בבית המקדש מתחיל מחול שדים סביב המגילה , ולאורך הפרק היא נקראת כמה פעמים , נכתבת , נקרעת , נשרפת ונכתבת מחדש . עיינו בפרק לו פסוקים . 10-9 מתיאור המעמד של קריאת המגילה לראשונה אפשר להפיק מידע חשוב על מעמדם של ירמיהו ושל ברוך . א . באותו היום '' קןאו צו ' ם . " מה אפשר ללמוד מכך על מספר האנשים ששמעו את ברוך ? ב . היכן נקראת המגילה ; מה אפשר ללמוד מכך על מעמדם של ירמיהו ושל ברוך ? בית מידות ( כב : ( 14 , בית גדול . עליות ( כנ : ( 14 , עלייה היא חדר בקומה עליונה . ספון ( כב : ( 14 , מקורה , מכוסה . ומשוח בששר ( כב : ( 14 , צבוע בששר , בצבע המופק מאוכרה עם תחמוצות ברזל . מתחרה ( כב : ( 15 , מתכסה , או נצמד . בצעף ( כב : ( 17 , הכסף שלך . המרוצה י ( כב : ( 1 7 , רש " - ריצוץ דלים . סיפור המגילה המתואר בפרק זה הוא מקור חשוב להבנת האופן שבו התגבש ספר ירמיהו וספרי נבואה בכלל . יש חוקרים המניחים שסיפור זה מתעד את התגבשות אחת המהדורות הראשונות של ספר ירמיהו כפי שהוא לפנינו , כיום . מהסיפור אנחנו למדים שהנבואות נאמרו קודם לכן בעל פה , ורק לאחר זמן הועלו על הכתב , ושהנביא היה מעורב מאוד בחיבור המגילה . אולם הכותב אינו הנביא עצמו אלא עוזרו . 7 ןראוצום )' לו : ( 9 , הכריזו על יום צום . לשכת הספר ( לו : ( 10 , לגמריהו , שהיה כנראה אחד משריו של יהויקים , הייתה לשכה , חדר , במקדש . בחצר העליון פתח שער בית הי החז ש ( לו : ( 10 , בית המקדש היה בנוי על גבי הר . החצר שהשתרעה על החלקים הגבוהים יותר של מדרון ההר כונתה כנראה "החצר העליון . " שער בית הי החדש נבנה כנראה מאוחר יחסית , בימי "ותם או יאשיהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר